Setra Heby bevattnar timret med renat avloppsvatten

Setra Heby har tillsammans med Heby kommun hittat en effektiv och miljösmart lösning för att bevattna Setras timmer. Sommarens torra väder skapade problem för Setras som behöver bevattna sitt timmerupplag. Genom en pump vid kommunens reningsverk bevattnas nu timret med renat avloppsvatten.

- Genom att trygga bevattningen säkras kvalitén på timret under vår, sommar och tidig höst då vi måste bevattna för att inte riskera exempelvis stockblånad. Jag är mycket imponerad över hur kommunen har ställt upp för Setra och på kort tid lyckats leverera en mycket bra lösning, säger Jan-Erik Johansson Vik, platschef på Setra Heby.

Genom lösningen behöver Setras verksamhet nu inte störa flödet i Arnebobäcken där vatten tidigare pumpades upp för bevattning av timmer. Dessutom är vattenförsörjningen till Setra nu säkrad oberoende av värme och torka.

- Först renas vattnet i vårt reningsverk. Sedan används det vid sågen där det senare samlas upp i reningsdammar. Därefter används vattnet för bevattning av energiskogen intill sågen. På det här sättet renas vårt avloppsvatten i flera omgångar, säger Emma Matschoss-Falck, VA-ingenjör på Heby kommun.

Publicerad: 2018-10-08


Jan-Erik Johansson-Vik
Platschef, Heby

Heby kommun samarbetar med Setra,
Per Möller, Per Geerhold,
Mikael Hedström, Jan-Erik Johansson Vik
och Emma Matschoss Falck
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?