Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Setra sponsrar samlingslokal i flyktingläger i Kenya

En välbehövlig samlingslokal, byggd av KL-trä som skänkts av Setra. Lokalen har nu blivit verklighet i norra Kenya, i ett av världens äldsta och största flyktingläger. Projektet har drivits av Arvet, ett företag som verkar för träbyggande och som i detta fall samarbetat med UN-HABITAT och FN:s flyktingorgan UNHCR.

I Afrika byggs annars det mesta i betong, så den cirka 50 kvadratmeter stora träpaviljongen, som har ritats av Petra Gipp Arkitektur, kommer att bryta mönstret.

– FN har insett att de redan från början måste fundera kring stadsutveckling och mer permanenta lösningar i flyktingläger. Då räcker det inte med bara tält, säger Sandra Frank, marknadschef och medgrundare av bostadsutvecklingsföretaget Arvet som är initiativtagare till projektet.

– I det stora lägret i Kalobeyei har det skapats lokala samhällen, med kvinnliga ledare som måste träffas och fatta beslut. Därför behöver de en mötessal, förklarar Sandra Frank.

Mellan Setra och Arvet finns flera band sedan tidigare. Nyckelpersoner inom Arvet, tidigare Folkhem, var med och initierade Stockholms första stora massivträprojekt, Cederhusen i Hagastaden. Även dit har Setra levererat husens stomme av limträ och korslimmat trä.

Kontakterna tog fart under arkitekturbiennalen i Venedig 2018, där både Folkhem och Setra deltog. Efter biennalen har det svenska budskapet om träbyggandets alla fördelar väckt intresse bland annat hos FN:s boende- och bosättningsorgan UN-HABITAT, som har sitt huvudkontor i Kenyas huvudstad Nairobi. Det är UN-HABITAT som tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR planerar de läger som byggs för människor på flykt.

Den träpaviljong som nu står på plats i Kalobeyei i norra Kenya kommer att användas som en samlingslokal. Stadens flyktingläger har funnits i hela 25 år och omfattar drygt 190 000 personer, framför allt kvinnor och flickor från Sydsudan.
Setra är projektets största sponsor och invigningen äger rum den 5 oktober.

– Det känns bra att vara med och bidra till en lokal som fyller ett behov för framförallt kvinnor och barn i flyktinglägret. Själva byggnaden är i KL-trä som är ett förnybart byggmaterial, vilket Setra satsar mycket på. Byggnader i KL-trä ger lägre klimatpåverkan och mer grönsamma samhällen än byggnader i stål och betong, säger Setras vd Katarina Levin.


Publicerad: 2021-10-04

Om samlingslokalen i Kalobeyei

Kalobeyei-pf.jpg

Projektledare:
Arvet

Beställare: UN-HABITAT i samarbete med UNHCR

Sponsorer: Setra, Petra Gipp Arkitektur, Ramböll, PPAM Solkraft

Uppförande: Aug – sept 2021, invigs den 5 oktober

Syfte: Samlingslokal för kvinnor och barn i flyktinglägret

Se UNHCR's film om projektet >>

Kalobeyei-film-pf.png

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?