Setra ställer upp!

Sågverket i Färila tar hand om brandtimret från sommarens skogsbränder.

Setra har åtagit sig att såga stora delar av det brandskadade timret från sommarens omfattande skogsbränder där cirka 25 000 hektar skog brunnit. De första lassen rullar nu in till sågverket i Färila som ligger nära det branddrabbade området i Ljusdals kommun. 

Vi frågade Mattias Forslund, platschef Setra Färila, om vad det stundande arbetet innebär för sågverket.


Varför väljer Setra att ta hand om brandtimret och varför väljer man att göra det i Färila?

Båda våra ägare Sveaskog och Mellanskog är drabbade av bränderna och vår enhet i Färila ligger endast cirka 25 kilometer från brandområdet i Ängra, Enskogen och Nötberget. Vi ser det som självklart att hjälpa våra ägare att ta hand om virket och rädda så stora värden som möjligt.

När kommer ni börja ta hand om brandtimret?

Vi börjar ta emot brandskadat timmer under vecka 37 och bygga upp ett sågbart lager vid sidan om det ordinarie lagret.

Vet man hur stora mängder brandtimmer handlar det om?

Det vi vet i nuläget är att det rör sig om cirka 200 000 fastkubikmeter, men det kan komma att ändra sig efter hand.

Vad innebär det för den övriga produktionen i sågverket?

Vi producerar i normalfallet bara gran, men i detta fall kommer vi under en period att köra båda trädslagen. Det kommer att innebära marknadsmässiga förändringar som vi får hjälp att hantera av våra systersågverk Hasselfors och Heby.

Vilka utmaningar innebär det att ta hand om den här typen av timmer?

Det innebär en mängd utmaningar jämfört med normalt. För att nämna några: Riskanalyser, säkerhet, timmernota, klassläggning, dimensioner och sorteringssätt, ny mätplats, mätinstruktion, tillståndshantering, logistik kring in- och utväxlandet av brandskadat, bioproduktshantering och försäljning, underhåll och slitage på utrustning, sanering, för att nämna några.

Vad blir det för produkter av timret?

Vi kommer att få posta lite annorlunda och dessutom kapa hårdare. Vår målsättning är att garantera högkvalitativt sågade trävaror.

Vad kommer man att använda flisen till?

Cellulosaflisen som normalt levereras till massabruk kommer under denna period att säljas som bränsleflis till värmeverk.

Och till sist, hur känner du själv för insatsen som Setra nu gör?

Det är förstås viktigt att vi ställer upp hjälper våra ägare att ta hand om timret. Samtidigt är det en utmaning som kräver både tid och engagemang från oss som jobbar här. Jag är dock övertygad om att det vi gör kommer att ge oss värdefulla erfarenheter som vi kan ha med oss framåt som en styrka.Publicerad: 2018-09-21

"Vi ser det som självklart att hjälpa våra ägare att ta hand om virket och rädda så stora värden som möjligt."

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?