Träindustrin bygger framtidstro i Dalarna

Setras satsning på ett träindustricenter i Långshyttan skapar ringar på vattnet. Cecilia Carter, Senior Investment Manager på Invest in Dalarna Agency, förklarar hur investeringen påverkar regionen.

– KL-träfabriken och hela träindustricentret betyder jättemycket för det lokala samhället. För Långshyttan är det fantastiskt att komma tillbaka på kartan som ett framgångsrikt industrisamhälle och se en så stor ökning av arbetstillfällen. Det bidrar till en helt ny framtidstro och också en mycket större potential att attrahera attraktiv arbetskraft, säger Cecilia Carter.

Invest in Dalarna arbetar för att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft. När limträ, KL-trä och komponentfabriken i Långshyttan är i full drift kommer träindustricentret att ha en sammanlagd kapacitet på 150 000–200 000 m3 förädlade träprodukter per år. I den nya KL-träfabriken kommer man då att ha mellan 120–150 nya medarbetare. Även för Dalarna som region har etableringen av KL-träfabriken stor betydelse.

– När fler företag satsar långsiktigt i regionen ökar det intresset bland andra företag att etablera sig här. Att Setra nu drar igång ytterligare en högteknologisk fabrik kan attrahera andra företag inom träindustrin, men också i närliggande branscher, som kan dra nytta av samarbete och kanske också gemensam utveckling av forskning och annat. Även för Högskolan Dalarna kan det ju utgöra ett incitament att öka forskning och utbildning på området. Det pågår faktiskt redan samtal om det, säger Cecilia Carter.

Text: Anna MatzingerSetras träindustricenter  i Långshyttan

  • Setra Långshyttan ligger i Hedemora kommun, Dalarna, och har tillverkat limträ sedan 1967.

  • Centret består av fabriker för limträ, KL-trä och träkomponenter till dörr- och fönsterindustrin.
    Det gör Setra till en helhetsleverantör av KL-trä projekt, där även limträbalkar och stomkonstruktionen ingår.

  • Setra bistår också med konstruktions-beräkningar och ritningar och har ett partnerskap med Limträteknik i Dalarna för projektering och teknisk utveckling av KL-trä.

  • Vid full drift har centret en kapacitet på 150 000–200 000 m3 förädlade träprodukter per år,
    varav cirka hälften är KL-trä.

Publicerad: 2020-09-01

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?