Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK
Illustration: Astrid Linnéa Andersson

Varifrån kommer virket?

Medvetenheten kring spårbarhet ökar i bygg- och trävarusektorn. Allt fler vill försäkra sig om att virket härstammar från ansvarsfullt brukade skogar.

Spårbarhet inom skogsindustrin innebär att sågverken måste kunna spåra timret tillbaka till avverkningsplatsen. Setra köper bara in svenskt, kontrollerat och spårbart timmer som vanligtvis har sitt ursprung nära sågverket. När stockarna levereras bifogas en fraktsedel med digitala, geografiska koordinater som visar exakt var avverkningen har skett.

– Allt vårt timmer kommer från certifierade leverantörer och är antingen certifierat eller kontrollerat enligt FSC® och PEFC™. Vi är en länk mellan det certifierade skogsbruket och den certifierade slutprodukten. Varje år granskas och revideras även vår del av värdekedjan av en oberoende, tredje part. Bland annat görs slumpmässiga kontroller av våra råvaruinköp, berättar Klas Flygare, bioprodukt- och råvarudirektör på Setra.

Ställer krav på skogsägarna

Skogsvårdslagens krav på naturhänsyn utgör basnivån som alla skogsägare i Sverige måste följa. Det handlar till exempel om att spara högstubbar, kantzoner mot vattendrag och död ved vid avverkning samt att anlägga ny skog.

Certifieringssystemens regler går längre och kräver mer omfattande hänsyn samt att områden med höga bevarandevärden helt undantas från avverkning. Den som väljer produkter med FSC- och PEFC-certifieringar får ett verifikat över att skogsbruket uppfyller dessa utökade krav, vilket blir allt vanligare.

– Kundernas efterfrågan växer kontinuerligt. I dag är ungefär hälften av det virke som vi säljer certifierat. För fem år sedan var den siffran 36 procent, säger Klas Flygare.

Publicerad: 2022-06-16

Certifieringar

I Sverige finns två system för skogscertifiering: FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

68 procent, eller 15 miljoner hektar, av all produktiv skogsmark är certifierad enligt Skogsstyrelsens årliga statistik (2021).

Utöver detta var 1,3 miljoner hektar frivilliga avsättningar, där icke certifierade skogsägare åtar sig att ta särskild hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller sociala värden.

NB-06-22-Klas_Flygare.jpg

"Vi är en länk mellan det certifierade skogsbruket och den certifierade slutprodukten."

Klas Flygare, bioprodukt- och råvarudirektör på Setra.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?