Vilken roll spelar trä i framtidens hållbara samhällsbyggande?

Nya, effektiva byggsystem och en ökad klimatmedvetenhet bidrar till att träbyggandet är på stark frammarsch, både i Sverige och runt om i världen. Här delar tre studenter med sig av sin syn på trä och vilken roll de tror att materialet kommer att spela i framtiden.


Yi Xiong studerar till civilingenjör på Dalian University of Technology i Dalian, Kina. 

"En skillnad mellan betong och trä tror jag är att inomhusluften blir mer hälsosam i ett trähus"

I jämförelse med betong är trä ett mer miljövänligt material. Vid tillverkningen av byggmaterial i trä släpps det inte ut lika mycket koldioxid som vid tillverkning av andra byggmaterial. Trä har många fördelar och kan användas till många ändamål, bland annat byggnader och möbler. Jag tror att trä kommer att spela en stor roll i övergången till ett hållbart samhälle även om materialet har nackdelar som vi måste lösa.

Produktionen av trä påverkar skogen och det är därför viktigt att vi i framtiden arbetar för ett hållbart skogsbruk runt om i världen. På så sätt är det möjligt för oss att bygga med trä och samtidigt främja ekosystemen i skogen. Det stärker relationen mellan människa och natur och vi kommer att kunna göra miljömedvetna val.

En skillnad mellan betong och trä tror jag är att inomhusluften blir mer hälsosam i ett trähus. Det är en av anledningarna till att jag skulle vilja bo i ett trähus.


Julia Waldhagen studerar till civilingenjör på KTH i Stockholm.

"Kortare byggnadstider, lägre klimatavtryck och ett förnybart, pålitligt alternativ"

Jag ser trä som en del av lösningen i övergången till ett hållbart samhälle. Om vi ska motverka växthuseffekten gäller det att minimera utsläppen i alla faser av byggskedet, och inte bara i byggnadens driftsfas.

Energieffektivisering fungerar såklart till en viss nivå, men till slut måste man se till byggmaterialets betydande roll i både produktion och slutskede. Där tror jag trä har stor potential. Det är ett förnybart och pålitligt material som ger kortare byggnadstider och lägre klimatavtryck. Självklart finns det problem som måste adresseras, till exempel tekniska frågor om akustik och förankring i högre byggnader. Detta borde snarare bidra till ett ökat intresse och stimulera till mer forskning kring trä som material.

Jag kan absolut tänka mig att bo i ett trähus, vilket jag också gjort en stor del av mitt liv. Förutom alla miljömässiga fördelar är trähus också ofta otroligt fina byggnader.

 

Stephan Huber studerar geografi på Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland.

"Om trä påverkar miljön mindre än andra byggmaterial ser jag en tydlig potential för ett skifte"

Det varma intrycket och känslan som påminner mig om att vara i skogen får mig att vilja bo i ett trähus i framtiden. Det är svårt för mig att avgöra vad trä har för potential som ett hållbart material. I processen ingår ju hur välmående ekosystemet är som vi planterar träden i. Detta behöver ställas i förhållande till förutsättningarna för biodiversitet och möjligheterna till koldioxidsänkor samt hur mycket energi som krävs för transport, tillverkning och i byggprocessen.

Till sist är det även viktigt att ta hänsyn till livslängden och om materialet kan återanvändas. Om resultatet är att trä påverkar miljön mindre än andra byggmaterial ser jag en tydlig potential för ett skifte. Jag anser att vi för ett hållbart samhällsbyggande måste fokusera på att bygga nytt i mindre utsträckning och istället satsa på byggnader med lång livslängd.Publicerad: 2020-05-25

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?