Jobba hos oss

Jobba hos oss

Som medarbetare på Setra är du med och utvecklar framtidens hus och byggnader. Trä är ett förnybart och cirkulärt byggmaterial som kan återanvändas, återvinnas och bidrar i stort till att minska klimatpåverkan i byggindustrin.

Hållbara genom Grönsamhet - vi är grönsamma

Vi lever efter vår vision om Grönsamhet som innebär att vi skapar värde för våra kunder, samhället och naturen. Vi vill bidra till ett rättvist och jämställt klimat såväl på våra egna arbetsplatser, i trä- och byggbranschen och på alla marknader där vi verkar. Det är du och jag och alla andra medarbetare som går till jobbet varje dag som tillsammans är Setra.

Många som jobbar på Setra och som söker sig till oss uppskattar Grönsamhet och drivs av att få vara med och bygga en hållbar verksamhet. Setra växer och förändras när vi utvecklar vårt erbjudande och vårt arbetssätt präglas av ständiga förbättringar. Vi ser gärna att du vill bidra, prova nytt och vara med på resan.

På Setra tar vi vara på dina idéer, din nyfikenhet och erfarenhet. Engagemang, nytänkande och ansvar är värdeord som vi har med oss i hela verksamheten. En god och säker arbetsmiljö är viktigt för oss, precis som att ge dig chansen till både karriärmöjligheter och utveckling. Vi tror på våra medarbetare. Och vi tror på trä. 

 

Jobba som operatör, säljare eller arbetsledare?

De flesta av våra omkring 860 medarbetare arbetar inom den producerande verksamheten. Hos oss kan du till exempel jobba som operatör, arbetsledare, teknisk specialist eller ansvarig chef för hela eller delar av tillverkningsprocessen på någon av våra förädlingsenheter eller sågverk.

Det finns också spännande arbetsuppgifter inom marknad och affärsutveckling. Du kan jobba som säljare, försäljningschef, marknadsekonom, logistiker, produktutvecklare och kundsupport. Många kundkontakter är internationella och Setra har säljkontor på flera platser i Europa, i Kina och Japan.

På koncernnivå finns våra gemensamma affärsstödjande enheter och en rad utvecklande tjänster inom kommunikation, HR, ekonomi, IT, miljö, logistik och inköp.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?