Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Möt Olle

Att Olle fattar rationella beslut när det behövs är det nog dock ingen tvekan om. Hos den tidigare arbetsgivaren Stora Enso har han framgångsrikt drivit marknadsfrågor under många år. Det är få roller inom marknadsorganisationen han inte prövat på, eller marknader han inte besökt. De många resorna har lärt honom att vara ödmjuk inför kulturella olikheter och att alla marknader har sitt eget speciella förhållande till trä. – Varje land har sina traditioner och gör man affärer globalt måste man ha klart för sig att träanvändandet och synen på trä i konstruktion är väldigt regional, konstaterar Olle.

Vill positionera Setra

Svensk träindustri har haft ett par svåra år och Olle bedömer exportmarknaden som delvis fortsatt besvärlig.
– Hela vår industri har haft det tufft och nu gäller det för Setra att höja blicken. Vi måste hitta de områden vi är bäst på och positionera oss där. Vi ska vara det naturliga valet för våra kunder, och de ska vara säkra på att vi är deras experter på trä, säger han bestämt.

Olle förutspår att Nordafrika och Mellanöstern även framöver kommer att vara viktiga marknader för Setra. Likaså kommer vi att se en peak i Japan de kommande åren. Olle ser även med spänning på den kinesiska marknaden, samtidigt som han poängterar att konkurrensen på exportmarknaderna generellt är hård.
– I Kina är den största konkurrenten inte andra nordiska exportörer, utan andra träslag. Men det är en växande marknad och våra svenska träslag har en flera fördelar i jämförelse med de inhemska.

 

God framtidstro

Träets unika ställning som det enda förnybara byggmaterialet lyfter Olle fram som en stark konkurrensfördel gentemot annat material. Han tror att hållbarhetsaspekten kommer att bli än viktigare i framtiden, vilket i det långa loppet gagnar träindustrin. Samtidigt vill han inte att användande av trä ska bli ett självändamål och ser gärna kombinationer av olika material.
– Trä ska användas inom de områden där det fungerar bäst, ibland tillsammans med annat material. Därför är det dags att vi börjar tänka mer "performance" och fokusera på att lyfta fram träets styrkor. I rätt sammanhang är trä ett fantastiskt material!

Text: Karolina Grundin
Foto: Ola Högberg