Illustration: Krook & Tjäder

Skatteverket får luftigt kontor i trä

I höst startar bygget av Inteas nya och luftiga kontorsbyggnad på Campusområdet i Östersund. I projektet finns höga krav på utformning, hållbarhet och cirkularitet.

För att uppnå en öppen planlösning och hög takhöjd har Intea valt att utgå från stommar i KL-trä. Det ger konstruktionen en stor spännvidd, eftersom KL-trä har låg vikt i förhållande till bärkraften.

Byggnaden ska få två huskroppar som kopplas ihop med en glasad mittdel. Lokalerna blir öppna, flexibla och anpassningsbara. Centrala delar av den bärande konstruktionen blir synlig, däribland trädetaljer i trapphus.
– Projektet utgår från en cirkulär design och har höga hållbarhetsmål, vilket är huvudskälet till att vi valde trä. Vi har även satsat på andra klimatsmarta lösningar, till exempel klimatförbättrad betong i grunden och solceller på taket, berättar Jerker Häggström, vd på Intea Östersund.

Setra bidrar med rådgivning

Byggnadens bruttoarea blir 6 750 kvadratmeter. Merparten, 4 600 kvadratmeter, ska användas av Skatteverket, som tecknat ett sexårigt hyresavtal med Intea. Inflyttning väntas ske under tredje kvartalet 2023 och Setras leveranser startar i början av oktober i år.

– Det här är ett spännande projekt där vi har fått förtroendet att tidigt kunna bidra med rådgivning. Det kan vara särskilt värdefullt för den som inte har byggt i KL-trä tidigare, förklarar Erik Dicander, säljare inom Bygglösningar på Setra.
I projektet samarbetar Setra med byggentreprenören Nyman Wänseth i Östersund. Det här blir första gången som de använder sig av stommar i KL-trä.

– Setra har möjlighet att leverera de storlekar och den bredd som vi önskar. Samtidigt får våra projektörer hjälp att hitta de bästa lösningarna kring både miljö, ekonomi och konstruktion. Det kommer bland annat att underlätta vår montering, säger Nils Nyman, vd på Nyman Wänseth.

Text: Lena Lidberg

Byggnad 66 i Östersund

Byggherre: Intea Fastigheter
Typ av byggnad: Kontorsfastighet på sex våningar
Bruttoarea: 6 750 kvm
Byggår: 2022–2023
Plats: Campusområdet i Östersund
Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder
Entreprenör: Nyman Wänseth Byggmästare
Byggmaterial: Stommen består av 10 475 kvadratmeter KL-trä samt 138 kubikmeter limträ från Setra.

Publicerad: 2022-06-16

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?