Handla hållbart

”Årets bygge 2022” är konstruerat helt i trä med en känsla av forna tiders saluhallar. Den klimatsmarta ICA-butiken i skånska Sjöbo är början på en helt ny stadsdel med det mänskliga mötet i fokus.

Som en av Sveriges mest hållbara ICA-butiker erbjuder ICA Solvik en kundupplevelse utöver det vanliga. I en tid där digitala matkassar är tidsmässigt smidiga, där lockar den fysiska handelsplatsen med mer personliga värden.

ICA-butiken är startskottet för en långsiktig satsning på en större stadsdelsutveckling. Här görs plats för ett framtida bostadsområde, genomsyrat av ekologiskt tänkande och välkomnande trivsel. Carl-Henrik Lagnefors, ansvarig byggherre och projektledare på Melica Invest, säger att ICA-butiken är hjärtat runt vilket resten av den nya stadsdelen Westerport ska pulsera.

– Tanken är att skapa inflyttning från Lund och Malmö. Här ska människor i alla åldrar kunna bo med närhet till både stad och landsbygd, med pendlingsmöjligheter på nära håll. Vi ska bygga sammanhang, bostäder och skolor och viktigast är att allt ska bli så hållbart som möjligt. Den nya butiken visar vägen och är tänkt att bli hela byns lägereld, säger Carl-Henrik.


Ett tydligt fokus
på ekologiska material med låga klimatavtryck har präglat byggnationen. Med tidigare goda erfarenheter av träproduktion rådde inga tvivel för Carl- Henrik – Sjöbos ICA-butik ska byggas i trä. Med den ambitionen kontaktades arkitektfirman Semrén & Månsson i Göteborg, där Isak Heedman, ansvarig arkitekt för ICA Solvik, instämde till fullo.

Tillsammans tog Carl-Henrik och Isak träkonceptet vidare, med målsättningen att visa att trä fungerar även för kommersiella fastigheter. ICA Solvik är ett gott exempel på det, menar Isak.

– Hela byggnaden är speciell. Vi ville återskapa känslan av en riktig saluhall. Med dagsljus fallande från tak, stora fönster och mycket rymd. När man jobbar med trä så ska det synas, kännas och dofta trä. Vi valde att ha stora synliga träytor och ville inte bygga in med plast eller gips. Vi har använt limträ i balkar och pelare, KL-trä i väggar och tak och cederträ på fasad och skärmtak. Det här är material som åldras vackert och inte kräver något underhåll, säger Isak.

"Limträ blir en förutsättning för stommens och byggnadens form"


- Isak Heedman, arkitekt Semrén & Månsson

Det fina samarbetet i projektet lyfts ofta som en av orsakerna till dess framgång, här ingår bland andra Setra som leverantör av allt limträ. Ytterligare en viktig faktor är att butiken redan från början utformades med fokus på trä som material, här spelar just limträet en avgörande roll, förklarar Isak.

– En fördel med limträ är att det klarar långa spännvidder, man vill ha så få pelarlägen som möjligt i en butik. Limträ blir en förutsättning för stommens och byggnadens form. Projektet har överlag en hög integration mellan form och konstruktion, i en gestaltning som är vacker, smart och funktionell. Att vi kunde tänka och rita för trä redan från början har verkligen varit gynnsamt, säger Isak.

Text: Marie Karlsson
Bild: Fredric Sehéler

Publicerad: 2023-02-01

Projektfakta

Plats: Sjöbo i Skåne
År: 2021
Bruttoarea: 1 800 m²
Bygherre: Melica Invest & Sjöson
Arkitekt: Semrén & Månsson
Konstruktör: Timratec
Byggentreprenör: Thage i Skåne, med Fristad bygg som stomentreprenör.
Byggnadsmaterial: KL-trä, limträ, cederträ-spån och cederpanel.

Prisbelönat bygge
Utsedd till Årets bygge 2022 i kategorin Industri, logistik och butik av tidningen Byggindustrin.


Mer på gång
Nya ICA Supermarket i Östhammar öppnar under 2023, ännu en butik genomgående byggd i trä och även där med Setra som leverantör av limträ.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?