Lättare att lära i en skola byggd av limträ

I maj 2018 togs det första spadtaget till nya Vallaskolan i Sala. Nu är det mesta på plats och skolan beräknas vara inflyttningsklar lagom till att höstterminen drar igång i augusti 2020. Under den vackra tegelfasaden som knyter ihop den nya skolbyggnaden med den gamla, döljer sig en stomme i massivträ till vilken Setra levererat limträ.

Sala kommun har ambitiösa miljövisioner vilket gjorde valet att bygga i trä desto enklare. En annan viktig anledning var att materialet skapar goda förutsättningar för lärande. Det europeiska forskningsprojektet Wood2new, där bland annat forskare från Linköpings universitet ingått, har visat att skolmiljöer i trä ger en lugnare hjärtfrekvens hos eleverna, högre koncentration och färre konflikter.

- Mycket synligt trä i kombination med mjuka och lugna färger ger en miljö som är lugn och harmonisk. Det känns direkt när man kommer in i byggnaden och är en viktig parameter som kommer att främja inlärningen, säger Stefan Blomkvist, projektledare vid Fastighetsenheten på Sala kommun.

Den nya skolan i Sala är planerad utifrån att huset och pedagogiken ska samspela. Kommunen har haft ett nära samarbete med skolans medarbetare som bland annat deltagit i workshops med experter på lärmiljöer och skolhusplanering.
- De lärare som varit inne i huset är oerhört positiva och ser fram emot att snart få flytta in. Jag tror att alla inblandade känner att vi gör någonting riktigt bra, både för verksamheten, klimatet och samhället, säger Stefan Blomkvist.

Byggpartner i Dalarna som uppför nya Vallaskolan väljer gärna att bygga i limträ när det är möjligt. Och då gärna limträ från Setra Långshyttan.

- Vi tycker att Setra är en bra leverantör. Det är lätt att komma i kontakt med projektsäljarna, leveranstiderna är korta och de är alltid kompetenta i sitt bemötande. Setras limträ, och snart även KL-trä, blir en perfekt kombination som kommer att göra det ännu enklare att välja trä till våra projekt, säger Johan Karlsson som är arbetschef för entreprenadverksamheten i Dalarna.
Möjligheten att kunna minska klimatpåverkan från ett byggprojekt är förstås ett viktigt argument som talar för byggnader i trä. Johan Karlsson har ännu fler som han gärna vill lyfta.

- När vi monterade stommen i Sala slapp vi den ljudmatta som uppstår när man borrar i betong. Det var så tyst på byggplatsen att vi kunde höra elmotorn på kranen. Dessutom dammade det mindre och så doftade det trä. Det är lätt att tycka om ett material som bidrar till en så pass mycket bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Publicerad: 2019-12-09


Vallaskolan i Sala växer fram.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?