Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK
Limträstommen i Setras nya justerverkshyvleri i Hasselfors.

Limträ banar väg för nytt träindustricenter i Långshyttan

Setras limträanläggning i Långshyttan präglas av både framåtanda och nytänkande. Utöver kunskap om fingerskarvning och lamellimning sitter arbetet med effektivisering, korta ledtider och snabba leveranser numera i ryggmärgen. Den framgångsrika metodiken implementeras nu i våra nya verksamheter i Långshyttan.

Att Setra redan har en välfungerande limträtillverkning i Långshyttan har förstås varit en trygghet när det nya träindustricentret nu växer fram. En av anledningarna till att vi valt att förlägga satsningen till Långshyttan är just den kompetens och erfarenhet som medarbetarna inom limträ besitter.

 Mauricio Reyes är en av våra tre projektsäljare för limträ. Han vill speciellt lyfta fram den hjälp och det stöd som du kan få från Setras konstruktörer och tryggheten som det innebär att köpa limträ från Setra.

 - Vi finns på plats genom hela projektet, från idéstadiet, via konstruktionsfasen och ända fram till slutförd byggnation. Våra två konstruktörer samarbetar med oss när det gäller beräkningar i form av material och priser. Genom att titta på konstruktioner och materialval i ett tidigt skede går det att spara både tid och pengar längre fram i projektet. 

 Ett talande exempel på att Setra Långshyttan har vad som krävs för att ta sig an mer komplexa projekt är byggnationen av Setras nya justerverkshyvleri i Hasselfors. Hit har vi levererat 51 limträpelare som är 28,5 meter höga och väger 7 ton styck. Projektet har inneburit en rad utmaningar, inte minst eftersom det är första gången vi tillverkat pelare längre än 21 meter.

 - Limträstommen till den nya anläggningen i Hasselfors är det överlägset största projekt vi gjort hittills. Den är ett kvitto på att vi är redo för att ta plats på en större marknad med mer avancerade uppdrag, säger Thomas Kling, produktspecialist för limträ på Setra.

Publicerad: 2019-12-09

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?