Limträ lyfter Göteborgs nya landmärke

Vetenskapscentret Universeum i Göteborg öppnade för 20 år sedan och är till stora delar byggt i trä. Nu kräver det omtyckta besöksmålet mer yta för att få plats med sin storsatsning på digitalisering, visualisering och artificiell intelligens. Lösningen är en kreativ tillbyggnad med trästomme.

Genom ett hisstorn och en 50 meter lång fribärande bro ska besökarna nå den nya högdelen av Universeum. I tillbyggnaden ryms ett visualiseringslabb och nya utställningsytor där kronan på verket blir en sfärisk kupol i limträ, med en diameter på 26 meter och plats för 150 personer.

Här kommer besökarna, via 3D-projektioner, få följa med till platser som annars hade varit omöjliga att ta sig till. För vad sägs om att göra en resa in i kroppens minsta celler eller ut till rymdens yttersta gräns?

Geometriska utmaningar

Robin Carlsson är platschef på Skeppsviken som är totalentreprenör för det både speciella och prestigefulla projektet. Även om limträ inte är en ny bekantskap för Robin och hans kollegor, har utbyggnaden inneburit nya utmaningar. Inte minst kring kupolens komplicerade geometri.

– Eftersom byggnaden är sfärisk har det varit svårt att få fram var vägg går över till tak och att få det tätt. Det är ju extra viktigt i en byggnad som innehåller så mycket trä.

Snabbt och rationellt montage

Själva arbetsplatsen är också förenad med en hel del utmaningar. Ytan är begränsad och ligger granne med både Liseberg och bygget av Västlänken liksom ett av Göteborgs mest trafikerade cykel- och gångstråk. Det kräver mellanlagring och just-in-time leveranser där materialet som tas in helst ska användas innan veckans slut.

– Vi har haft ett nära samarbete med Setra, både kring leveransplanering och för att få till ett så snabbt och rationellt montage som möjligt. Prefabricering utanför arbetsplatsen är viktigt i projektet eftersom arbetsplatsen har begränsade ytor, säger Robin Carlsson.

Limträbalkarna har därför förberetts med sågade spår där de ska sättas fast i stålkopplingar och med borrade hål för dymlingar och infästning. Balkarna kommer inplastade och öppnas upp i ändarna vid monteringen, för att skyddas från väta tills att de klätts in.

Fältfabrik på byggplatsen

Gångbron i limträ måste färdigställas på plats eftersom dimensionerna är för stora för att kunna transporteras. Lösningen blev att förbereda exakt rätt kapade dimensioner som byggs ihop sektionsvis på arbetsplatsen.

– Intill vår limträfabrik i Långshyttan har vi även vår tillverkning av korslimmat trä. I den stora CNC-maskin som finns där kan vi även bearbeta limträ när det krävs extra precision, som i det här fallet med limträbalkarna, säger Ronny Dahlberg, projektsäljare limträ på Setra.

Vardagen som pågår runt byggplatsen har fått styra arbetet mer än i vanliga projekt. Eftersom kupolen hänger ut en bit över Liseberg kan Skeppsviken till exempel inte göra några lyft när nöjesparken har öppet.

– Det är tur att vi åtminstone inte behöver ta hänsyn till djuren inne på Universeum nu vid montaget. Annat var det vid de inledande sprängningsarbetena. Då var vi tvungna att förbereda de vibrationskänsliga hajarna i den stora bassängen med luftbubblor i vattnet inför varje sprängning, berättar Robin Carlsson.

Text: Katarina Brandt


Publicerad: 2021-10-18

Universeum

NB-sept-Universeum-pf.jpg

Illustration: Wingårdhs

Universeum är ett vetenskapscentrum i centrala Göteborg som invigdes år 2001. Den spektakulära byggnaden är i stora delar utförd i trä och belönades med Träpriset 2004.

Arkitekt Gert Wingårdh har ritat huvudbyggnaden och även den nya tillbyggnaden där trä också blir ett tongivande material.

Setra levererar cirka 380 kubikmeter limträ via Södra som i sin tur levererar ett flertal träprodukter till stomme och fasad. Projektet ska vara färdigställt 2022.

”Vi har haft ett nära samarbete med konstruktörerna på Setra för att få till ett så snabbt och rationellt montage som möjligt.”

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?