Det här är limträ

Limträ är en förädlad träprodukt som ibland kallas för det nya stålet, främst för sin formbarhet och höga hållfasthets skull. Limträ är fingerskarvade trälameller som limmas mot varandra till starka och styva balkar som passar för bärande konstruktioner. Råvaran är PEFC och FSC-certifierade, främst gran men också furu och kommer från ansvarsfullt brukade skogar från Setras egna sågverk i Sverige.


pefc-fcs-logos.png

Limträ är fingerskarvade trälameller som limmas mot varandra till starka och styva balkar som passar för bärande konstruktioner. Råvaran är främst gran och kommer från hållbart brukade skogar runt Setras egna sågverk.

Limträ är en flexibel träprodukt som är stark i förhållande till sin vikt och används till bärande konstruktioner. Byggnader som kräver stora spännvidder exempelvis bostäder, offentliga byggnader och hallbyggnader exempelvis maskinhallar och stall.

Limträ är en flexibel träprodukt som är stark i förhållande till sin vikt och används ofta till bärande konstruktioner.

Dimensioneringsverktyget Lathunden  >

Limträ är fingerskarvade trälameller som limmas mot varandra till starka och styva balkar som passar för bärande konstruktioner. Det är ett hållbart alternativ till många andra byggmaterial, eftersom det tillverkas genom i en resurssnål tillverkningsprocess av en förnybar råvara och binder koldioxid.

Dessutom är det starkare än stål och betong i förhållande till sin vikt – samtidigt som det är lättarbetat, brandsäkert och vackert.

Lamilleringseffekten - I jämförelse med en homogen träbalk gör lamell-lagren (trälameller limmade mot varandra) i limträt att balken stärks och inte tappar hållfasthet vid eventuella brister i trät såsom kvistar och sprickor. Detta gör limträ starkt och tryggt att använda för bärande konstruktioner.

Som företagskund kan du kontakta oss på Setra direkt. Är du privatperson vänd dig till en bygghandel nära dig.

Limträ är en flexibel träprodukt som är stark i förhållande till sin vikt och används ofta till bärande konstruktioner. Passar utmärkt till byggnader som kräver stora spännvidder exempelvis bostäder, offentliga byggnader och hallbyggnader exempelvis maskinhallar och stall.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?