Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Konstruktionslösningar

Få byggnadsmaterial kan mäta sig med limträ när det gäller konstruktiva och arkitektoniska uttrycksmöjligheter. Här följer lite exempel på olika standardlösningar till knutpunkter och beslag. 

Rostskydd, infästningar och teknikutveckling

Materialet i beslag och infästningar ska ha rostskydd som är anpassat efter aktuell korrosivitetsklass – i regel minst motsvarande varmförzinkat stål med ett zinkskikt ≥ 55 µm (mymeter).

Ledade infästningar överför horisontella och vertikala krafter, men ej moment. Infästning som ska kunna överföra moment måste vara inspänd.

Förutom standardlösningar utvecklas ständigt nya beslag och infästningar för limträkonstruktioner. Olika krav tvingar fram nya lösningar. Infällda beslag har många fördelar gentemot utanpåliggande, till exempel förbättrat brandmotstånd.

Knutpunkt i ett fackverk

Dymlingsförband med inslitsad plåt

Spikningsplåtar

Takåsfäste

Beslag till småhus

Gaffelankare

Dragband

Stolpsko

Vinkelbeslag

Spikplåtsvinkel

Balksko med utåtvikta flikar

Gerberbeslag

Infästning med skruv

Universalskruv

Beslag till större byggnader

Spikningsplåt till pelarfot

Plattstål till pelarfot

Vinkelstål till pelarfot

Stolpsko med L- eller U-profil till pelarfot

Inlimmad dubb

Spikningsplåtar till pelartopp

Plattstål till pelartopp

Inslitsade plåtar till pelartopp

Infälld balk och plåtvinklar för pelartopp

Infälld balk och plåtvinklar för pelartopp

Universalskruvar

Ledad nockskarv av spikningsplåtar

Ledad balkskarv med laskar av spikningsplåtar

Svetsat Gerberbeslag

Standard Gerberbeslag

Anslutning till sekundärbalk

Åsinfästning

Standard balksko och svetsad balksko

Dragbandsinfästning

Dragbandsinfästning överför enbart horisontella dragkrafter till limträ­ balken. Dragbandet utgörs som regel av två eller flera stålstänger. Vid små dragkrafter kan dragbandet även utgöras av limträ. Infästningen utformas normalt så att dragkraften angriper så nära skärningspunkten mellan limträbalkens och limträpelarens systemlinjer som möjligt.

Dragband av stål

Dragband av limträ

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?