Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Marknad

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatsmarta produkter för byggande, boende, pappers- och massaindustri samt energiframställning.

Vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer på en global marknad, samt bidrar i omställningen till bio ekonomi.

65 % av omsättningen utgörs av export

Setra omsätter cirka fyra miljarder kronor. 65 % av omsättningen utgörs av export till Europa (28 %), Asien och Australien (21 %) samt Nordafrika och Mellanöstern (17 %)

Setras närvaro globalt

Setra har cirka 800 anställda där flertalet arbetar vid produktionsenheter runt om i landet. Antalet utlandsanställda uppgår till ett 50-tal.

Egna säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Tunisien, Japan och Kina. I England finns även dotterbolaget Setra Wood Products med en förädlingsenhet och tre distributionslager.

Våra kunder gillar oss

Setra genomför regelbundet kundundersökningar på alla våra marknader. Vår senaste undersökning, som gjordes bland europeiska kunder 2018, visar att kunderna är mycket nöjda och tycker att vår leveranssäkerhet är avsevärt högre än konkurrenternas.

Kunderna svarar att det är lätt att få kontakt och service, att vi är effektiva och ger det stöd som behövs. Setras net promoter score i undersökningen är +67. Det är ett mått på hur benägna kunderna är att rekommendera oss och värdet kan variera mellan -100 och +100.