Ett exceptionellt år för Setra

Å ena sidan en påfrestande pandemi. Å andra sidan en rekordhög, global efterfrågan på trävaror. För Setra går 2021 till historien som ett exceptionellt år, inte minst resultatmässigt.

Pandemins andra år präglades av en samhällspåverkan med till exempel ökad sjukfrånvaro, karantänsregler och fortsatt distansarbete. Dessutom drabbades vi bland annat av internationell fraktturbulens och containerbrist.

Situationen har ställt höga krav på flexibilitet, både internt i Setras organisation och produktion och i vårt logistikflöde. Med stolthet kan jag konstatera att vi genom beslutsamhet, hjälpsamhet och gemensamma krafter har lyckats hantera alla dessa utmaningar mycket väl. Jag skulle till och med vilja säga att prövningarna har fördjupat vårt samarbete både internt och med partners, stärkt vår vi-känsla och ökat vår problemlösningsförmåga. Det är ett styrkebesked i sig, eftersom vår tillväxtresa nu fortsätter i rask takt.

Hög efterfrågan på trävaror

Sedan våren 2020 råder det global brist på trävaror. Ökat bostads- och fastighetsbyggande i trä har drivit på utvecklingen, liksom ökat hemmafixande. En extremt hög efterfrågan har fört upp priserna till historiskt höga nivåer.
Setra-koncernens rörelseresultat för 2021 uppgick till 1 588 Mkr, jämfört med 107 Mkr föregående år. Nettoomsättningen var 5 841 Mkr, att jämföra med 4 131 Mkr för 2020.

Det är på många sätt otroliga, marknadsdrivna siffror, men bakom dem finns även hårt arbete, viktiga strategibeslut och vältajmade investeringar.

Tre av våra fokusområden

Under 2021 har vi flyttat fram våra positioner inom framför allt tre områden. Den justerverkshyvel som vi hösten 2020 tog i bruk i Hasselfors gör att vi snabbt har kunnat bygga vår affär med att exportera hyvlat konstruktionsvirke till bland annat Storbritannien, USA och Australien. Samtidigt har vi kunnat skruva upp tillverkningen av korslimmat trä vid vår fabrik i Långshyttan. Under året har Setra bland annat fortsatt att leverera stommar i KL-trä till prestigefyllda Cederhusen, Stockholms första moderna träbostadskvarter. Efterfrågan på KL-trä är hög och fortsätter att öka. När byggindustrin ska minska sitt klimatavtryck sker det med träråvaran som hjälp, eftersom trä är det enda förnybara, kolsänkande byggmaterial som finns.

Inom det tredje området visar vi hur vi även tar andra, innovativa steg för att motverka klimatförändringarna. I slutet av 2021 invigdes Gävle-anläggningen Pyrocell, som vi samäger med drivmedelsbolaget Preem. Här, granne med Setra Kastet, omvandlas sågspån till icke-fossil pyrolysolja som i nästa led kan förädlas till förnybar diesel och bensin. Vi är stolta över att äga det första sågverket i världen som nu integrerat kan använda en restprodukt i denna banbrytande form. 

Satsningar framåt

Setras framtid ser ljus ut, både på kort och lång sikt. Det finns orosmoln som i nuläget är svåra att överblicka – säkerhetsläget i Europa, världsekonomin efter pandemin och politiska hot mot att bruka skog på det hållbara sätt som vi är vana vid i Sverige.

För oss på Setra är grönsamhet en plattform för allt vi gör och innebörden av det är att våra affärer ska gynna inte bara oss utan även våra kunder, samhället och naturen. Kopplat till detta arbetar vi enträget vidare med vårt mål om att bli klimatneutrala till 2030, där det främst handlar om att hitta så klimatsmarta transportlösningar som möjligt.

Internt fortsätter vi att uppgradera våra sågverk och effektivisera vår basproduktion. Under 2021 fattades beslut om en rad nya, strategiska investeringar. Bland de största satsningarna finns nya såglinjer i Skinnskatteberg och Malå samt torkanläggningar i Heby och Hasselfors.

Katarina Levin, vd


Publicerad: 2022-04-21

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?