Kjell Lilletjernbakken, fabrikschef Affärsområde Bygglösningar & Komponenter

Här skapas en vinnande företagskultur

De senaste två åren har Setras limträfabrik i Långshyttan fått sällskap av två nya, strategiska systerfabriker
– en för komponenter och en för KL-trä. På kort tid har antalet anställda fördubblats, från 60 till 110. Fabrikschefen Kjell Lilletjernbakken leder arbetet med att forma en snabbväxande produktionsorganisation som ska präglas av delaktighet och vi-känsla.

Limträfabriken är känd som en högpresterande organisation, med korta beslutsvägar och toppresultat i medarbetarundersökningar.

Hur har ni gjort för att överföra den kulturen till två nya fabriker?

Tidigt rekryterade vi några nyckelpersoner från limträfabriken till den nya komponent-fabriken. Sedan gjorde vi samma sak med KL-träfabriken. Dessutom fick många av våra nyanställda inleda sina jobb med ett halvår eller mer på limträfabriken.

Ledstjärnan är att skapa säkra och trygga arbetsplatser, där alla är med och bidrar med sin kompetens. Viktiga beståndsdelar är ordning och reda, tydliga strukturer och roller, god kommunikation och ett stort mått av ansvarstagande och medbestämmande.

Vad har varit svårast?

Att bygga upp en ny organisation, mitt i en byggarbetsplats och med intrimning av nya maskiner, är aldrig lätt. Men på det stora hela har allt gått bra. Vi har firat våra delsegrar och ätit en hel del tårta. Att upprätthålla ett öppet arbetsklimat är ett ständigt pågående arbete.

Under säkra förhållanden ska det finnas utrymme för nytänkande och problemlösning i vardagen, samtidigt som vi ska vara noga med att rapportera avvikelser. Det är när misstag kommer ut i ljuset som vi har chans att förbättra oss.

Du har jobbat inom träindustrin i Långshyttan i hela ditt yrkesliv, bland annat i flera chefsroller. Vad kännetecknar ditt ledarskap?

Långshyttan är en gammal bruksort och i dåtidens stålindustri fanns en tydlig uppdelning mellan kollektivanställda och tjänstemän, ”vi” och ”dom”. Jag växte upp i ett arbetarhem och är väl bekant med bruksmentaliteten. En vinnande företagskultur i dag är något helt annat. Den måste utgå från lagkänsla, engagemang och en förmåga att se helheten och slutprodukten av vad vi gör.

Setra tillverkar inte brädbitar, utan detaljer till fina hus i bland annat Japan och väggar och golv till moderna flerfamiljshus i Skandinavien. Nu är det bara ”vi” som gäller.

Publicerad: 2021-05-26

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?