Komponenter - skräddarsytt i varje detalj

Dagens moderna industrier vill ha träkomponenter som passar lika bra som en skräddad kostym – med rätt dimensioner, hög andel kärnved och näst intill osynliga sömmar. Setras nystartade komponenttillverkning i Långshyttan är ett exempel som levererar just det.

– Tillverkarna ställer samma krav på trä som andra material i dag. De behöver homogena trävaror utan defekter och är väldigt beroende av säkra leveranser, säger Axel Sternö, försäljningsansvarig för limträ och komponenter på Setra.

Komponentfabriken är en del av Setras nya träindustricenter i Långshyttan och vänder sig till fönster- och dörrtillverkare. Ny teknik inom fingerskarvning och en allt effektivare produktion har gjort att rollerna förändrats inom branschen. I dag köper dörr- och fönsterföretagen in förädlade produkter i stället för att göra grundarbetet själva. Det ställs höga krav på leverantörerna, och i Långshyttan är förutsättningarna precis rätt.

Säker tillgång till kärnvirke

Eftersom fönster och dörrar utsätts för stora påfrestningar av vädret tillverkas de gärna av kärnvirke, den innersta delen av stocken. Det har tätt mellan årsringarna och är naturligt beständigt. I dag råder brist på råvara med mycket kärnvirke, men i Bergslagsskogarna kring Setras sågverk i Skinnskatteberg är tillgången ovanligt bra.

När kvistarna kapas bort och bitarna fingerskarvas ihop igen i samma riktning, så kallad continous grain, skapas ett homogent och starkt material med näst intill osynliga skarvar. Det går till och med att följa naturliga strukturskiftningar över skarven – som om trädet växt utan kvistar.

– Kombinationen av en hög andel kärnved och kontinuerlig fiberstruktur finns bara hos ett par tillverkare i Skandinavien. Vi ser ett tydligt utrymme i marknaden för den här fina råvaran, säger Axel Sternö.

Var finns köparna?

– Framförallt i Skandinavien, där marknaden består av några få tillverkare med stora volymer. Men även Storbritannien, Frankrike och Polen är intressant. 

Detaljer som profil, dimension, kvalitet och fuktkvot optimeras utefter varje kunds behov. I Danmark är det till exempel inte tillåtet att använda impregnerat virke i fönster, så där blir andelen kärnved särskilt viktig. Förutom dörrar och fönster kan fingerskarvade träkomponenter användas till trappräcken, lister och andra detaljer. Efterfrågan är det ingen brist på och Axel Sternö räknar med att gå upp i tvåskift i början av sommaren.

– Trenden går mot mer fingerskarvning, vidareförädling och skräddarsydda lösningar. Ett naturligt nästa steg vore att även hyvla komponenterna och det hjälper vi gärna till med, säger han.

 Text: Linn Treijs 
Foto: Ola Högberg

Publicerad: 2019-07-05

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?