Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Setra Kärnfuru tar plats på Skeppsholmen

På Skeppsholmen renoveras just nu den 795 meter långa kaj som sträcker sig längs stora delar av ön. På promenadstråket som vetter mot Djurgården och Stockholms inlopp läggs Setra Kärnfuru. Främst av miljöskäl, men också för den höga kvalitetens skull.

Med ena foten i Stockholms innerstad och den andra i skärgården bjuder Skeppsholmen och Kastellholmen på den ultimata mixen av både lugn och storstadspuls. Här kan de många besökarna njuta av både konst och kultur i en levande maritim miljö.

Långsiktigt skydd och förstklassigt underhåll

I dag är öarna delar av den Kungliga Nationalstadsparken som är Stockholms gröna oas. Parken bildades 1995 som den första i sitt slag i världen och sträcker sig från Ulriksdal och Haga slott ner över Djurgården, Skeppsholmen och Kastell­holmen. Miljöerna är skyddade för sina höga kultur- och naturvärden. Dessutom räknas de som statliga byggnadsminnen vilket är en garanti för ett långsiktigt skydd och ett förstklassigt underhåll. Alla förändringar ska genomföras på ett sådant sätt att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förstörs.

För två år sedan inleddes en omfattande renovering av den 795 meter långa kaj som sträcker sig längs stora delar av Skeppsholmen. Precis som för många andra av landets statliga byggnadsminnen är det Statens fastighetsverk som ansvarar för underhåll och renoveringsarbeten.
– Nu rivs den nuvarande konstruktionen och det byggs ett nytt cementfundament. Ovanpå detta läggs sedan ett promenadvänligt trädäck i kärnfuru, berättar Bo Monell som är projektledare på Statens fastighetsverk.

Många anledningar bakom valet av kärnfuru

Renoveringsarbetet är uppdelat i fyra etapper och i april 2018 gick Stockholms Vattenentreprenad AB, Sventab, igång med den andra etappen som omfattar 170 meter kaj. Sventab är ett av landets största och äldsta marina företag. Tillsammans med underentreprenören Besab grundläggning, har Sventab rivit den gamla kajen och slår nu ny spont och pålar samt förankrar stag i berg med injektering. 

– Vi formsätter, armerar och gjuter samt bygger ett nytt trädäck med Setra Kärnfuru, berättar Gusten Westerberg som är projektledare på Sventab. Det kräver många olika kompetenser och till vår hjälp har vi duktigt yrkesfolk i form av dykare, snickare, betongarbetare, armerare, maskinförare, skeppare, sjöarbetare, svetsare, borrare och anläggare.

Anledningen bakom valet av kärnfuru före traditionell tryckimpregnerad trall är flera, men för Statens fastighetsverk har miljöskälen vägt tyngst. Dessutom måste trallen uppfylla de högt ställda kvalitetskraven som ingick i förfrågningsunderlaget.
– Kärnfurun är tätvuxen och håller högsta kvalitet. Vi räknar därför med att trallen ska ha en livslängd på minst 20 år, säger Bo Monell.

Vackert, slitstarkt och snällt mot miljön

Det är Setras kund Edebo Såg i Skebobruk som ansvarar för leveranserna av trävaror till arbetena på Skeppsholmen. Kärnfurun är beställd från Setra Malå i dimensionen 45 x 145. Det är en kraftigare variant än standarddimensionerna som ligger på 28 x 120 och 34 x 145.
– Vi har varit med från början och levererade även till den första etappen. När vi hörde att Sventab skulle ansvara för etapp två, tog vi kontakt med dem och fick möjlighet att offerera, berättar Håkan Jansson som jobbar med order och inköp på Edebo Såg.

Allt som allt väntas ett tiotal leveranser med trävaror och vid SetraNews besök på arbetsplatsen anländer den tredje som bland annat innehåller två paket Setra Kärnfuru. Virkespaketen lyfts på plats av Leif Jansson, chaufför på Edebo Såg, under överseende av Per Inge Karlsson som är arbetsledare för träarbeten i projektet.
–Som snickare är det förstås roligt att få möjlighet att jobba med trä i den här omfattningen och att få lägga en trall i kärnfuru. Det är fint virke av riktigt hög kvalitet som kommer att fungera utmärkt i den här utsatta miljön.

Arkeologiska fynd ändrar förutsättningarna

Utmaningarna i projektet är många och det har bland annat krävts ett varsamt schaktningsarbete, inte minst eftersom man befinner sig på historisk mark och sjöbotten. Vattnet utanför Skeppsholmen har visat sig vara rena rama vrakkyrkogården och i början av renoveringsarbetena påträffades ett vrak från 1600-talet. Marinarkeologer finns därför med i hela processen och varje gång ett fynd görs, ändras förutsättningarna och projektet drar ut på tiden.
– Utmaningarna till trots är det en fjäder i hatten att få jobba på uppdrag av Statens fastighetsverk i Nationalstadsparken. Det vi gör på Skeppsholmen blir både snyggt och bestående. Kajen är någonting som hela Stockholm och stadens besökare kommer att få glädje av, avslutar Gusten Westerberg.

Text: Katarina Brandt Foto: Magnus Laupa

Publicerad: 2019-06-14

Läs mer om Setra Kärnfuru

Per Inge Karlsson leder träarbetena i projektet och uppskattar trallen i kärnfuru.
Leif Jansson på Edebo Såg lastar av en leverans kärnfurutrall på Skeppsholmen.

Skeppsholmen och dess kajer

Den svenska örlogsflottan var från början placerad nedanför slottet Tre kronor. På 1600-talet lät Drottning Kristina flytta varv och flottbas till Skeppsholmen, som då hette Lustholmen. Detta namn kom sig av att holmen tidigare använts som sommarnöje av Gustav Vasa och hans familj.

När flottan flyttade till Skepps­holmen på 1640-talet behölls den naturliga strandlinjen. På den nordöstra sidan sluttade berget brant ned i vattnet och båtar och fartyg förtöjdes i berget och vid så kallade dykdalber som är en grupp pålar sammanfästa till ett fundament.

Under 1700-talet rätade man ut Skepps­holmens naturliga strandlinje genom utfyllnader och kajanläggningar.

Källa: Statens fastighetsverk
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?