Lara Lessmes och Fredrik Hellberg på Space Popular har samarbetat med Setra inför Biennalen. I sitt projekt har dom inspirerats av torpstugan med dess murstock och lyfter fram möjligheten att dekorera sitt hus med färg och ornamentik.

Setra på plats i arkitekturbiennalen i Venedig

Trä och ny träbyggnadsteknik är det svenska huvudtemat på årets stora arkitekturbiennal i Venedig.
Setra är på plats – och bidrar även med material till utställningen i växthuset Serra dei Giardini.

Den prestigefyllda arkitekturbiennalen genomförs vartannat år och brukar locka hundratusentals internationella besökare till Venedig. 2018 års utställning invigs i slutet av maj och pågår till slutet av november. Den svenska satsningen kretsar denna gång kring hur arkitekter kan arbeta med trä och hur det går att använda nya tekniker för att bygga i trä. Utställningen och programmet har tagits fram av fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter, byggbolaget Folkhem och branschorganisationen Svenskt Trä. Setra samarbetar även med arkitektbyrån Space Popular.
– När Sveriges Arkitekter frågade om vi var intresserade av att vara med tackade vi ja direkt. På biennalen får Setra möjlighet att synas i nya sammanhang, delta i paneldiskussioner och kundbesök och knyta viktiga kontakter för framtiden säger Setras vd Hannele Arvonen.

Fokus på skogen

Det svenska programmet utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ett särskilt fokus finns på skogen som förnybar resurs, på trä som byggmaterial och på de fördelar som denna råvara har i samhällsbyggandet.

– Vi vill visa hur det går att jobba med trä för att uppnå klimatmålen. Trä kan inte göra allt, men det är det enda byggmaterial som kan planteras, påpekar Tove Dumon Wallsten, projektledare hos Sveriges Arkitekter och koordinator för det övergripande programmet. Att Setra är på plats i Venedig ligger helt i linje med företagets eget hållbarhetsarbete, där Agenda 2030 och FN-målen är en viktig grund.

– Ett av våra strategiska mål är att Setra år 2025 ska vara det företag i branschen som har tydligast hållbarhetsprofil. Till 2020 ska vi till exempel effektivisera vår energiförbrukning med 20 procent, säger Setras hållbarhetsdirektör Charlotte Thedéen.
Hon betonar att begreppet hållbarhet har många beståndsdelar – här ingår allt från ansvarsfullt skogsbruk och biologisk mångfald till affärsetik och säkra arbetsplatser.


Deltar för att bygga relationer

Kommersiellt sett väntas arkitekturbiennalen bidra till att öka intresset för Setras satsningar på KL-trä, korslimmat trä, och på de komponenter som kan användas till dörrar och fönster.

– KL-trä är inte bara en bra byggprodukt, det har dessutom många hållbarhetsfördelar. Än så länge är denna marknad ganska liten, men den är snabbväxande. Just nu pratas det mycket om KL-trä i både Japan, England och Sverige, konstaterar Setras marknadsdirektör Olle Berg som tillsammans med Charlotte Thedéen och Hannele Arvonen kommer att delta vid invigningen av biennalen i slutet av maj.

– Vi finns med både för att lära oss och för att dela med oss av Setras kunskaper. Hur kan vi bäst hjälpa arkitekter, designers och konstruktörer i deras materialval? Att få tillgång till nya nätverk är en förutsättning för att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Hannele Arvonen.

Text: Lena Lidberg

Publicerad: 2018-05-18

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?