Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Trä som trä, eller?

Spelar det någon roll vilket trädslag som används för olika produkter? Och vad avgör i så fall de olika egenskaperna hos de nordliga trädslagen gran och tall? Skogsforskaren Mateusz Liziniewicz förklarar skillnaderna mellan gran och tall samt hur de påverkas av de förhållanden de växer i.

Materialegenskaper hos trä varierar mellan och inom olika träslag. Ett träds yttre egenskaper som krokighet, tjocklek och grenarnas utseende påverkar slutprodukten, till exempel plankor och brädor. Inuti stammen styr faktorer som fibrernas längd och vinkel i stammen. Krokighet och låga vinklar kan skapa problem med insta­bila, sneda plankor vid sågning.

–Stora, tjocka grenar betyder stora kvistar inne i stammen vilket påverkar hållfasthet­en negativt. I träindustrin behövs stockar i stora volymer som helst ska vara raka, stabila och ha lagom med kvistar, förklarar Mateusz Liziniewicz, forskare inom skog och förädling på forskningsinstitutet Skogforsk.

Även skogsskötseln påverkar trädens egen­skaper. Val såsom naturlig föryngring eller plantering och hur gallringen bedrivs kommer påverka träden. Störst möjlighet att påverka är vid plantering och i början av trädets livstid. Efter röjning och gallring är man i hög utsträck­ning bunden till det man skapat.

Genom forskning och förädling försöker Skogforsk hitta trädsorter med egenskaper som klarar sig i vårt nuvarande och framtida klimat. Ett sätt är att välja avkommor från träd som växer bra i fler olika klimatförhållanden.

– Vi testar material på olika ställen. Klonade plantor och avkommor från träd som växer i södra Sverige planteras lite längre norrut och plantor från norr sätts söderut. Vi väljer sedan de individer från samtliga försök som överlag klarat sig bäst. De har förhoppningsvis störst chans att klara sig bra även i framtiden, säger Mateusz.

Gran

Granen är Sveriges vanligaste träd. Gran är det dominerande trädslaget vid byggnation och konstruktion men används i många olika sammanhang. Granens gulvita ved är relativt mjuk, lätt och porös. Trädslaget gran används förutom vid byggande också mycket inom pappers- och massaindustrin, där de långa fibrerna ger ett starkt papper som lämpar sig väl för exempelvis kartongtillverkning. Krokiga granar med grova grenar kan ge problem i sågindustrin. Önskemålet är raka stockar, utan alltför tjocka kvistar, som ger stabila, hållfasta plankor.

Tall

Tallens virke, som kallas furu, har en mörk och rötfast kärna och en ljusare ytved. Virket som anses lätt att bearbeta, är fastare och hårdare än granens. Det är känt att tallens kvistegenskaper beror på genetik och i förädlingsarbete undviker man medvetet träd med kvistar i låg vinkel mot stammen. Tallen förädlas till ett stort antal olika produkter, bland annat till möbler och byggnadsvirke för exempelvis träfönster, dörrar, paneler och lister.

Hur påverkar geografiskt läge egenskaperna?

Virke från södra Sverige är generellt tyngre, starkare och har högre hållfasthet än virke från norra delarna av landet, där skogen istället blir senvuxen och finkvistig. Platsen ett träd växer på spelar stor roll för dess egenskaper. Bland annat påverkar faktorer som temperatur och fukt.

Text: Marie Karlsson
Illustration: Astrid Linnéa Andersson

Publicerad: 2022-08-09

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?