Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Intensiv månad för Pyrocell

Rekryteringarna nästan klara – och anläggningen börjar ta form. Mars blir en intensiv månad för Pyrocell i Gävle. Byggfundamenten är på plats och monteringsstart av pyrolysoljefabriken sker i mitten av månaden.
– Vi räknar med att kunna provköra fabriken i juni, berättar produktionschef Anders Wigstein.

Det första spadtaget i Kastet utanför Gävle togs för knappt ett år sedan, den 23 mars 2020. Coronapandemin har förändrat vissa av de traditionella projekteringsrutinerna, men tidplanen har i huvudsak följts och byggtempot är fortsatt högt.

– Vi går nu in i en period där vi successivt går från projektfas till driftsfas. Målet är produktion och leveranser av icke-fossil olja i höst, säger Pyrocells styrelseordförande Pontus Friberg.

Under de närmaste veckorna slutförs markarbeten och gjutning av bottenplattor till fabriken. En viktig milstolpe var i helgen när fabrikens hjärta, pyrolysoljeanläggningen i sig, anlände från Nederländerna. 

Fabriken

Pyrolysfabriken har framställts av det fransk-amerikanska företaget Technip FMC. För processteknologin står det holländska bolaget BTG-BTL. Huvudprocessbyggnaden har förtillverkats i moduler som innehåller processutrustning, kablage, rör, pumpar och liknande.

I nedpackat skick består huvudprocessbyggnaden av cirka 30 moduler som fraktas med fartyg från Holland. Innan modulerna når hamnterminalen Granudden i Gävle färdas de på kanalerna i Holland och skeppas ut via Rotterdam.

Från mitten av mars ska den 25 meter höga fabriksbyggnaden börja växa fram i Kastet. Monteringen och de tekniska installationerna beräknas ta ungefär tre månader. Parallellt byggs även Pyrocells kontors- och verkstadsutrymmen, liksom den stora sågspånssilon och dess transportörer. I silon kommer fabrikens råvara att mellanlagras – här samlas det sågspån som levereras från Setras sågverk strax intill.

– Spånhanteringssystemet är helt integrerat med Kastets sågverk och pyrolysoljeanläggningen, säger Anders Wigstein.

Rekryteringarna nästan klara

I maj i fjol blev han den först anställde i bolaget Pyrocell. I rollen som produktionschef är han nu inne i slutfasen av att rekrytera återstående del av personalen. Totalt blir det tolv anställda, varav nio är operatörer som kommer att arbeta treskift och täcka in dygnet runt-driften. Underhållsorganisationen består av en elektriker och en mekaniker som båda ska arbeta dagtid.

I hela förberedelsearbetet deltar också ett stort antal konsulter, entreprenörer och montörer. Mest febrilt blir det i maj, med ett 80-tal personer på plats.

– En säker arbetsplats utan skador är vår högsta prioritet. Det innebär även att vi gör allt vad vi kan för att undvika utbrott av covid-19, säger Anders Wigstein.

Enligt planerna ska de första provkörningarna av fabriken genomföras från mitten av juni. Under hösten är det tänkt att produktionen av bioolja ska komma igång på allvar.
– Vi ser fram emot att kunna starta den här banbrytande verksamheten. Vår pyrolysolja blir ett viktigt bidrag i samhällets omställning till förnybara drivmedel, påpekar Anders Wigstein.

Text: Lena Lidberg


Fakta/Pyrocell

Bolaget Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem. Den pyrolysoljeanläggning som byggs i Kastet utanför Gävle är Sveriges första i sitt slag och ska bidra till förnybara drivmedel och en fossilfri transportsektor.
I pyrolysprocessen används restprodukter från skogen – i det här fallet sågspån från Setras sågverk i Kastet – som omvandlas till bioolja. Denna olja används sedan för att framställa biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

I full drift ska Pyrocells fabrik tillverka cirka 25 000 ton pyrolysolja per år. Det motsvarar den årliga bränsleförbrukningen hos 15 000 personbilar.

Mer om Pyrocell >>

Publicerad: 2021-03-09

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?