Petter Holland, vd Preem: ”Samarbetet med Setra är en milstolpe.”

Med det nya bolaget Pyrocell skapar Setra tillsammans med Preem en kommersiellt gångbar värdekedja från skog till drivmedel. Pyrolysoljan kommer användas som en förnybar råvara vid framställning av biodrivmedel vid Preems raffinaderi i Lysekil.

Vad ser Preem för potential i pyrolysolja som drivmedel?

Ända sedan Preem startade produktionen av förnybara drivmedel har vi sett en särskilt stor potential i restprodukter från skogen. Samarbetet med Setra är en milstolpe och en viktig del i Preems satsningar på förnybart. Tillsammans kan vi skapa helt nya värdekedjor som bidrar till att successivt fasa ut fossila transportbränslen.

Vad är ert mål när det gäller förnybara drivmedel?

Preem har en vision om att leda omställningen till ett hållbart samhälle. Den största insatsen på vägen gör vi genom att öka våra satsningar på förnybara drivmedel. Vi planlägger nu för att 2024 kunna starta upp en ny anläggning i Göteborg som ska producera en miljon kubikmeter förnybar diesel och flygbränsle. Ambitionen är att vi till år 2040 ska producera fem miljoner kubikmeter. Genom ökade satsningar på förnybara drivmedel kan vi bidra till att minska klimatutsläppen med flera miljoner ton varje år.

Vilka är utmaningarna?

Sverige har unika möjligheter att vara världsbäst på förnybara drivmedel, men utvecklingen går lite trögt. Reduktionsplikten sätter klara och tydliga krav på minskade koldioxidutsläpp i drivmedel, vilket är bra. Dock ligger den inhemska produktionen av förnybara råvaror efter. Orsaken till detta är tyvärr lagstiftning som i dag gynnar import av billigare förnybara drivmedel med lägre klimatnytta.

Finns det fler fördelar med skogsbaserade drivmedel?

De miljö- och klimatmässiga fördelarna med förnybara drivmedel är naturligtvis de viktigaste för oss. Men vi ser även andra positiva effekter, inte minst på arbetsmarknaden där våra satsningar skapar nya, gröna arbetstillfällen i mindre städer och på landsbygden. Genom att nyttja våra inhemska råvaror minskar även importberoendet av både fossila och förnybara råvaror. Det är positivt både ur ekonomisk och säkerhetsmässig synpunkt.


Publicerad: 2020-03-22

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?