Pyrocells organisation vidareutvecklas

Utvecklingen av Pyrocells organisation tar nu nästa steg. Fokus framöver kommer ligga på produktions- och kvalitetshöjningar samt att bygga vidare på strukturerna runt personal, dokumentation och arbetssätt.

- För att kunna genomföra dessa förbättringar har Carola Karismaa, tidigare drifttekniker, tagit sig an den nya rollen som teamledare för driften. Vidare har Holger Kapke som tidigare jobbat med drift- och kalibreringar klivit in i rollen som driftingenjör. Pyrocell tar ständigt nya steg framåt och detta är en viktig pusselbit för att fortsätta driva både produktionen och företaget i rätt riktning, säger Anders Wigstein, produktionschef på Pyrocell.

Publicerad: 2024-05-28Försäljning av pyrolysolja

Pyrocell erbjuder försäljning av testvolymer för er som vill prova vår bioolja. Beställ här  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?