Furu 50 x 250

Nedan finns ett antal exempelbilder på hur Furu 50 x 250 kan se ut i olika kvaliteter.

Furu 50 x 250 ROYAL O/S

Furu 50 x 250 RML V

Furu 50 x 250 RWL VI

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?