Trä och tillfrisknande

Kan trä inomhus ha en lika positiv inverkan på vårt välbefinnande som att vistas i skogen? Det undersöker Tomas Nord, forskare inom träindustrins affärsutveck-ling, i en aktuell studie om hur vi mår av trä.

Tomas Nord växte upp med friluftsliv och var aktiv inom scouterna. Han har en jägarexamen och även om han idag, i rollen som forskare inom strategi och affärsutveckling, mest ägnar sig åt marknadsfrågor, så ligger skogen honom varmt om hjärtat.

– Intresset för skogen väcktes i tidig ålder och en dag insåg jag att det fanns en möjlighet att jobba med området. Att få gå från att vara ute och leka i skogen till att jobba med skogen har varit väldigt positivt för mig.
Att vi mår bra av att vistas i naturen är välkänt. Det ger positiva effekter på fysiskt och psykiskt välbefinnande och man har till exempel sett att stressnivån sjunker när vi regelbundet tillbringar tid i skog och mark.

Det fick Tomas Nord och hans kollegor att fundera på om samma effekt kunde uppnås av att vistas i miljöer och byggnader av trä.

"Går det att få samma känsla av materialet trä som man får av skogen?"


– Vi har en nedärvd koppling till skogen som en trygg miljö som vi känner igen. Går det att få samma känsla av interiört trä? Under hösten påbörjar vi en forskningsstudie där vi hoppas ta reda på mer om det.

Det finns redan nu indikationer på att det faktiskt är så det är.

– Man har gjort studier på mängden trä i ett rum kopplat till stressnivåer genom att utsätta personer för stress, i det här fallet svåra uträkni ngar, och antingen satt dem i ett rum med kala väggar eller i ett rum med väggar i trä. För de personer som befunnit sig i rummet med trä har stressnivån sjunkit snabbare.

En annan studie från ett sjukhus i Norge har gett indikationer på att trä i rummet har en effekt på patienternas återhämtning.

– Därför vill vi göra en liknande studie med svenska förutsättningar. Vi kommer att sätta upp designade träpaneler i patientrum och titta på hur trä påverkar inomhusmiljön och stress- och smärtnivåer hos patienterna. Hypotesen är förstås att trä i rummet har en positiv påverkan på patienternas välmående.

Text: Hedvig Andersson
Bild: Klas Sjöberg

Publicerad: 2022-01-11

Tomas-Nord-pf.jpg

Tomas Nord

Yrke:
Forskare ARBETAR: RISE, Research Institutes of Sweden, och Linköpings universitet.

Aktuell med:
En studie av träets inverkan på fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Studien om träets positiva inverkan på hälsan genomförs i ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Linköpings Universitet, RISE, Svenskt Trä, SSC (Skellefteå Snickericentral), TM Arkitekter och region Västerbotten.

Resultatet presenteras våren 2022.

Relaterat

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?