Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK
Whites experter på läkande vårdmiljöer har ritat en ny psykiatrisk klinik på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Vårdlokaler designade med omsorg påverkar hur vi mår

Vad är det som gör att ett naturmaterial som trä har så många positiva effekter på oss?

Vissa forskare menar att en del av förklaringen går att hitta i våra gener. Människan kommer från naturen, det är där vi hittar vårt ursprung. Att omge sig med trä gör miljön mer naturlig och kan därför bidra till att skänka lugn och avkoppling.

Cristiana Caira är senior uppdragsansvarig arkitekt och områdesansvarig för vårdarkitektur på Whites Göteborgskontor. Sedan februari delar hon sin tid på White med rollen som konstnärlig professor på Chalmers och Centrum för Vårdens Arkitektur, CVA. Här fungerar hon som en länk mellan branschen och akademin och är med och formar morgondagens vårdarkitektur.

– Under de kommande åren kommer branschen även att behöva ta nya kliv när det gäller klimat och resurseffektivitet, där till exempel träbyggande kan var ett intressant forskningsområde. Jag märker att branschen törstar efter kunskap samtidigt som regioner och politiker har en agenda som säger att de ska bygga klimatsmart och så småningom klimatneutralt. Tyvärr finns det för lite kunskap om sjukhus med trästomme och därav väldigt få exempel.

Centralsjukhuset i Karlstad skulle kunna bli ett pilotprojekt, beroende hur Region Värmland beslutar om den fortsatta utbyggnaden. Här har Cristiana och hennes kollegor på White valt en trästomme som huvudspår för en av de tre nya byggnader som projekteras. 

En annan stad som skulle kunna bli först med ett sjukhus byggt i trä är Växjö. Inför byggandet av ett nytt akutsjukhus har organisationen Smart Housing Småland gjort en förstudie där man tittat på de tekniska utmaningar som finns gällande brand, ljud, vibrationer och bärighet för sjukhus i trä. Kanske kan Växjös träbyggnadsstrategi om att vara Europas första moderna trästad gå att kombinera med sjukhusplanerna.

Cristiana menar att arbetet med vårdarkitektur innehåller många komponenter. Bland annat måste ett sjukhus vara funktionellt och ha välmående i fokus, med aspekter som dagsljus, orienterbarhet, tillgång till goda utemiljöer, invändiga miljöer och konst.

" Vi är övertygade att de val vi gjort kommer att vara av avgörande betydelse för hälsa och rehabilitering "


Forskning visar att vårdlokaler som designats med omsorg har en påverkan på hur vi mår och upplever vården. Det kan vara val av möbler, tillgång till fina utblickar, men också val av interiöra material.

Ett spännande projekt färdigställs just nu i Borås där White har ritat en ny psykiatrisk klinik på Södra Älvsborgs sjukhus. Här får varje patient ett eget rum, med en egen balkong och fönster som vetter mot grönområden. Tack vare de specialutformade, inglasade balkongerna får patienterna möjlighet att ta del av utemiljön i den takt som hälsan tillåter. Förutom närheten till naturen utanför, har också naturen fått flytta in. Rummen är till stor del klädda i trä vilket är en unik och tidigare oprövad lösning.

– Vi har tagit avstamp i relevant forskning och vågat välja lösningar som inte finns någon annanstans. Vi har till exempel utvecklat en ytbehandling för trä som ska klara hygienkraven och alla säkerhetsaspekter som är kopplade till en psykiatrimiljö. Snart är byggnaden färdig och vi är övertygade att de val vi gjort kommer att vara av avgörande betydelse för hälsa och rehabilitering, säger Cristiana Caira.Publicerad: 2020-06-24

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?