Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK
Finansparken, Stavanger och A working lab i Göteborg.

Trivsel och tillväxt i ett kontor med mycket trä

Studier visar att ett organiskt material som trä kan efterlikna effekten av att tillbringa tid ute i naturen. De känslor som naturen utvecklar hos oss påverkar i sin tur bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och stressnivåer i positiv riktning.

Det här var faktorer som den norska banken SpareBank 1 SR-Bank tog fasta på när de valde att bygga sitt nya huvudkontor i Stavanger. Den framtidsorienterade träbyggnaden stod klar i november förra året och är Europas största kontorshus i trä.

Byggnaden speglar på många sätt bankens vision där fokus ligger på trivsel och tillväxt.
– Trä är ett bra miljöval som känns modernt och framtidsinriktat och ligger i linje med bankens värderingar. Dessutom bidrar trä till en varm, funktionell och trivsam miljö som vi vill att våra kunder och medarbetare ska kunna mötas och vistas i, säger Arne Austreid, vd Sparebank 1 SR-Bank.

Även om Norge var tidiga på pucken med att bygga kontorshus i trä, så ligger inte Sverige långt efter. Ett exempel är kontorshuset och innovationsarenan A Working Lab på Chalmersområdet i Göteborg som färdigställdes hösten 2019. Byggprojektet har haft hållbarhet, innovationer och kreativa processer i fokus och 16 innovationsprojekt som motor. Bland annat har man utforskat hur träbyggandets styrkor kan nyttjas samtidigt som svagheterna begränsas. Den nya byggnaden har en stomme av trä och visar även upp mycket synligt trä interiört.

Ett annat exempel är byggnaden i pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”. Det är ett kontorshus helt i trä skapat av Utopia arkitekter i samarbete med Castellum och som ska uppföras i Örebro. Projektets höga klimatambitioner har inneburit att både stomme, fasad och i stort sett allt i huset kommer att byggas av trä.


Publicerad: 2020-08-13

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?