Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Hållbar upphandling

Karin Sanne är gruppchef för IVL Svenska Miljöinstitutets Life Cycle Managementgrupp. Hon samordnar och utvecklar institutets LCA verksamhet inom både uppdrag och forskning. Dessutom hjälper hon företag och organisationer att förstå produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, ta fram miljövarudeklarationer och implementera livscykeltänkande.

Vilken plats har EPD:er i den hållbara värdekedjan?

De är viktiga för att kunna kommunicera trovärdig information om en produkt utifrån ett värdekedjeperspektiv. De produktspecifika reglerna för varje produktgrupp ger en jämförbarhet som tillsammans med trovärdigheten är grundstenarna för EPD:er. Utan den information som finns i en EPD kan man inte göra val som är grundade på hur stor produktens miljöbelastning är.

Hur kan man som byggare ha nytta av EPD när man väljer material och leverantör?

Hållbar upphandling är ett viktigt användningsområde för EPD:er eftersom de möjliggör jämförelser utifrån samma beräkningsgrunder. Eftersom EPD:er alltid granskats av en oberoende part har de dessutom en hög trovärdighet jämfört med andra typer av deklarationer.

Hur ser utvecklingen ut när det gäller EPD:er?

Framöver tror jag att många byggmaterialleverantörer kommer att behöva göra EPD:er för sina produkter. Vi ser redan nu att intresset ökar. Det pratas mycket om produkters klimatpåverkan och regeringen har för avsikt att 2022 införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Klimat är viktigt, men vi behöver vidga perspektivet med andra miljöaspekter som till exempel försurning, övergödning och resursutarmning. En EPD är uppbyggd så att många olika miljöaspekter inkluderas där klimatpåverkan är en parameter.

Text: Katarina Brandt

Publicerad: 2021-02-09

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?