Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Lär dig mer om nyttan med EPD

Visste du att en byggnads klimatpåverkan under byggprocessen kan vara lika stor eller ibland större än under 50 års användning? Det beror bland annat på vilka material som väljs i konstruktionen – och det är därför du ska ha koll på EPD.

Med hjälp av en EPD kan du göra jämförelser och bland annat få reda på vilken klimatpåverkan en byggprodukt har.

Vilken roll har EPD i den hållbara värdekedjan?

Man kan säga att en EPD visar byggproduktens livscykelanalys i komprimerat format. Den är viktig för att kommunicera trovärdig information om en produkt utifrån ett värdekedjeperspektiv. Eftersom varje produktgrupp omfattas av produktspecifika regler kan man med hjälp av EPD:er jämföra dem med varandra. Du kan till exempel jämföra liknande produkter från olika leverantörer eller ställa olika material mot varandra. Utan den information som finns i en EPD går det inte att göra val grundade på hur stor produktens miljöbelastning är.

Hur kan jag som byggare ha nytta av EPD?

Ett viktigt användningsområde för EPD:er är hållbar upphandling eftersom de hjälper dig att göra jämförelser utifrån samma beräkningsgrunder. De kan också användas som verktyg vid miljöledningsarbete för att underlätta sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av varor och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Hur ser framtiden ut för EPD?

Intresset ökar och många byggmaterialleverantörer kommer att behöva ta fram EPD:er för sina produkter. En anledning är att regeringen har för avsikt att 2022 införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Det innebär att klimatpåverkan från hela livscykeln ska redovisas för bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

 

Vilka är fördelarna med EPD?

En fördel är att den alltid granskats av en oberoende part. Det ger en högre trovärdighet jämfört med andra typer av deklarationer. Dessutom inkluderar en EPD många olika miljöaspekter utöver klimatpåverkan, som exempelvis försurning, övergödning och resursutarmning.

Text: Katarina Brandt


Publicerad: 2020-12-01

Vad ingår i en EPD?

EPD, Environmental Product Declaration, är en miljövarudeklaration för en produkt som bland annat visar förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall och återvinning. Alltså vilken miljöpåverkan produkten har under hela sin livscykel.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?