Biooljan kan ersätta fossil olja, till exempel som bränsle i bilar.

Fyll tanken med bioolja från skogen

Det kan låta som en fantasi, men med modern teknik är det fullt möjligt att tanka bilen med sågspån inom bara ett par år. Setra är ett av de första företagen som tar idén vidare till kommersiell teknik.

Vätskan är mörkbrun och doften av tjära för tankarna till rökerier och sjö­bodar. Det är det första provet på pyro­lys­oljan som kan börja tillverkas vid Setras sågverk Kastet i Gävle – inom bara några år.
– Det blir den första pyrolys­olje­anläggningen i industriell skala i Sverige, så vitt vi vet, säger Pontus Friberg, Enterprise Risk Manager på Setra.

Sågspån är en restprodukt från såg­verken som i dag eldas för att skapa värmeenergi. Att i stället omvandla den till bioolja innebär ett stort kliv framåt ur hållbarhetsperspektiv. Processen har blivit möjlig tack vare en rad tekniska framsteg. När spånet hettas upp till hög temperatur utan syre sker en omvandling från fast till flytande form. Det bildas bland annat flytande tjära, pyrolysolja, som sen förfinas ytterligare.

Stor miljövinst

Biooljan kan ersätta fossil olja och till exempel användas i värmepannor i energibranschen och inom industrin. Den kan också användas för att producera biodrivmedel, vilket blir ett betydelsefullt bidrag i omställningen till en fossilfri transportsektor. Oavsett hur oljan används är de potentiella miljövinsterna stora, vilket även Naturvårdsverket tagit fasta på. Myndigheten har tilldelat projektet 117 miljoner kronor från Klimatklivet, regeringens storsatsning på att sänka koldioxidutsläppen.

– Ser vi till övriga träindustrier i Sverige finns det underlag för ett flertal pyrolysoljeanläggningar. Man ska också komma ihåg att bio-olja bara är en av alla nya produkter vi i skogsindustrin kan utveckla. Det finns mycket mer att hämta i värdekedjan som ännu är oupptäckta områden, säger Pontus.

Text: Linn Treijs
Foto: Björn Lofterud

Publicerad: 2017-10-12

Det nya gröna guldet

Anläggningen i Gävle ska kunna producera omkring 26 000 ton bio-olja per år.

Uppskattningsvis finns fyra miljoner ton sågspån tillgängligt i Sverige som skulle kunna omvandlas till pyrolysolja.

Energimässigt motsvarar det 575 000 bilisters årliga förbrukning.

Sågspånet skulle räcka till 1–2 miljarder liter förnybar bensin och diesel som kan blandas i fossila bränslen för att minska koldioxidutsläppen.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?