Furu

Om furu

Tallen (Pinus sylvestris) är Sveriges näst vanligaste träd. Virket kallas för furu och passar utmärkt för produkter där kraven på jämn och hög kvalitet är stora. Träslaget används framför allt för produktion av synliga träprodukter som golv, fönster och dörrar.

Från sågning till färdiga produkter

Furu sorteras i flera kvalitetsklasser och torkas till olika fuktkvoter utifrån kundernas behov. En stor del av Setras furuprodukter går till möbelindustrin i form av specialtorkade produkter. Andra viktiga kunder är olika träindustrier som efterfrågar komponenter, samt hyvlerier som vidareförädlar den sågade furun till bland annat lister, paneler, golv och tryckimpregnerade produkter.

Furus höga kärnvedsandel och speciella kviststruktur är egenskaper som särskilt uppskattas av fönster- och dörrindustrin. Kärnveden är rik på naturliga impregneringsämnen, vilket ger de färdiga produkterna god beständighet mot väder och vind.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?