Hanna

Lindberg

Bioproduktskoordinator

tel: +46 8 705 03 74

mobil: +46 72 745 57 45

E-post

Besöksadress:

Edevägen
Hasselfors


Postadress:

Setra Hasselfors

Box 430

69585

Hasselfors

Johan

Svensson

Råvarukoordinator
Biobränsleansvarig

tel: +4658548550

mobil: +46 70 547 07 65

E-post

Besöksadress:

Edevägen
Hasselfors


Postadress:

Setra Hasselfors

Box 430

69585

Hasselfors

Bark

Timmerstockarna barkas innan sågning, Barken tas tillvara och säljs huvudsakligen som biobränsle, antingen i ren form eller i bränslemixer. Bark används också som jordförbättring och vissa specialfraktioner säljs som orkidéjord.

Användningsområden

 Bark används vanligen till biobränsle, jordförbättring och orkidejord.