Cellulosaflis

Massa- och pappersindustrin efterfrågar stora mängder färska träfibrer, cellulosafibrer, för sin produktion. Cellulosaflisen, eller råflisen, kommer från de yttre delarna av stocken och är en viktig råvara för denna industri. Sågverkens förmåga att leverera stora och jämna flöden av färsk råvara uppskattas av industrikunderna. Det finns även kvalitetsaspekter som gör att råflis från timmerstockar är särskilt efterfrågad.

Användningsområden

Cellulosaflis är en färsk råvara som används för en rad träfiberbaserade produkter såsom papper, kartong, hygienartiklar m.m. Den färska råflisen kan också använd som underlag på lekplatser och vissa fraktioner, pinnflis, används på ridbanor. (Pinnflis ingår inte i Setras sortiment.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?