Paketspecifikation

Paketspecifikation

Setras trävaror levereras med en specifikation per paket som innehåller viktig information om produkten. På denna sida ser du ett exempel och en beskrivning som förklarar innehållet till vissa förkortningar. Nästa gång du tar emot ett paket virke från Setra vet du precis vad det är.

Paketspecifikation

I högra hörnet anges vilket av Setras sågverk som producerat virket. I detta fall Setra Heby. 

1. Species: Träslag, 1= furu, 2= gran

2-3. Thickness + width: Virkets dimension

4. Saw type: Sågsätt. Ex. 2/3/4/5 Hur många plankor som stocken delats upp i vid sågning. 
För sidobrädor anges SB

5. Moisture: Fuktkvoten som virket måltorkats till

6. Quality: Virkets kvalitet

7. Volume: Virkespaketets volym i m3

8.Max length: Max längd på virkespaket

9.KD stämpel: Garanti att virket har torkats i temperatur om minst 56 grader i minst 30 min

10.Package nbr: Sågverkets löpnr på paketet

11.Length spec: Antal bitar per dm intervall

12.Date: Tillverkningsdatum

Emballage: Typ av täckning och bandning 

Package type: Pakettyp. Vanligast är LP3 

Weight: Virkespaketets vikt

Pieces: Antal virkesbitar i paketet

Run meter: Antal löpmeter

Avg length: Medellängd

Stuage vol: Hur stor volym som paketet med längden 1.8/2.1/2.4m har

Stuage %: Andelen i % av paketet med längd 1.8/2.1/2.4m

Ladda ner specifikation  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?