Årsstämmor 2012-2017

 

Årsstämma 2017

Årsstämman hölls måndagen den 24 april vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från årsstämma 2017
Kallelse årsstämma 2017
Fullmaktsformulär
Förslag till dagordning
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Huvudaktieägarnas förslag
Styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens yttrande


Årsstämma 2016

Årsstämman hölls torsdagen den 21 april vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från årsstämma 2016
Kallelse årsstämma 2016
Fullmaktsformulär
Förslag till dagordning
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Huvudaktieägarnas förslag
Styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens yttrande


Årsstämma 2015

Årsstämman hölls måndagen den 27 april vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från årsstämma 2015
Kallelse årsstämma 2015
Fullmaktsformulär
Förslag till dagordning
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Huvudaktieägarnas förslag
Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande


Årsstämma 2014

Årsstämman hölls onsdagen den 23 april vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från årsstämman 2014
Kallelse
Fullmaktsformulär
Förslag till dagordning
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Huvudaktieägarnas förslag


Årsstämma 2013

Årsstämman hölls den 18 april vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från årsstämman 2013 
Kallelse
Förslag till dagordning
Valberedningens förslag
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Fullmaktsformulär


Extra bolagsstämma

Aktieägarna höll extra bolagsstämma tisdagen den 27 november vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från extra bolagsstämman
Valberedningens förslag
Fullmaktsformulär


Årsstämma 2012

Årsstämman hölls den 27 April vid Setra Groups huvudkontor i Solna.

Protokoll från Årsstämman
Valberedningens förslag
Förslag till riktlinjer avseende ersättning
Fullmaktsformulär