Färila

Produkter
Sågade trävaror som centrumvaror och brädor

Huvudmarknader
25 % till våra egna förädlingsenheter och resterande volym till externa kunder i Sverige och Europa.

Geografiskt läge
Ljusdal kommun, Gävleborgs län

Första etablering
1949

Platschef
Mattias Forslund
mattias.forslund@setragroup.com

Kontakt
Setra Färila
Snasbäcken
SE-827 63 FÄRILA
Telefon: 0651-76 81 00