Kastet

Produkter 
Sågade trävaror

Huvudmarknader 
Produkterna levereras främst till Japan, Sverige och Nordafrika.

Geografiskt läge 
Gävle kommun, Gävleborgs län

Första etablering 
1899

T.f. Platschef
Fredrik Norell
fredrik.norell@setragroup.com

Kontakt 
Setra Kastet
Box 430 SE-801 05 GÄVLE 
Telefon: 026-54 80 00