Malå

Råvara 
Sågverk: 100% furu. 
Förädling: sågad trävara varav ca 90% furu och 10% gran. 

Produkter 
Sågade och förädlade produkter som panel, PAR-varor (planed allround), impregnerad trall, regel och decking. 

Huvudmarknader 
Sågade trävaror levereras internt till Setra, samt till Sverige och Danmark. Panelprodukter levereras främst till Norge, Japan, Storbritannien, Italien, Grekland och Sverige. PAR-varor (planed allround) levereras i huvudsak till Storbritannien. Impregnerade produkter levereras till Norge, Sverige, England och Italien.

Geografiskt läge 
Malå kommun, Västerbottens län 

Första etablering 
Sågverk och förädling 1946

Platschef
T.f. Marlene Bergström
mailto:marlene.bergstrom@setragroup.com   

Kontaktuppgifter

Setra Malå
Storgatan 75
SE-939 32 MALÅ
Telefon: 0953-414 00