Heby

Produkter
Sågade trävaror för leverans till industrikunder, hustillverkare, limträfabriker och brädgårdar, med mera.

Huvudmarknader
Av produkterna går 50 % på export och 50 % till Sverige, varav 25 % till Setras egna enheter i Långshyttan och Skutskär.

Första etablering
Omkring 1915

Geografiskt läge
Heby kommun, Uppsala län

Platschef
Jan-Erik Johansson Vik
Jan-Erik.JohanssonVik@setragroup.com

Kontakt
Setra Heby
SE-744 32 HEBY
Telefon: 0224-368 00

Besök Claes Wikströms väg 3