Nyby

Produkter
Sågade trävaror

Huvudmarknader
Produkterna går till vidareförädling inom Setra och till kunder i Sverige, Spanien och Storbritannien.

Geografiskt läge
Uppsala kommun, Uppsala län

Första etablering
Före 1818

Platschef
Karl Pontus Larsson 
KarlPontus.Larsson@setragroup.com

Kontakt
Setra Nyby
Nybyvägen 8
SE-743 63 BJÖRKLINGE
Telefon: 018-56 08 00