Skinnskatteberg

Produkter 
Sågade trävaror

Huvudmarknader 
Produkterna levereras i huvudsak till Sverige, Nordafrika, England, Danmark och Baltikum.

Geografiskt läge 
Skinnskatteberg kommun, Västmanlands län

Första etablering 
1911

Platschef
Adrian Eriksson
adrian.eriksson@setragroup.com

Kontakt 
Setra Skinnskatteberg 
Box 100 
SE-739 22 SKINNSKATTEBERG 
Telefon: 0222-452 00

Besök
Näsvägen