2015-09-01

Setra effektiviserar och vidareutvecklar förädlingsaffären

Träindustriföretaget Setra effektiviserar och vidareutvecklar förädlingsaffären för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. På förädlingsenheten i Skutskär investerar Setra för att möta nya kundkrav. MBL-förhandlingar om att avveckla hyvleriet i Valbo kommer att inledas. 

– För att optimera flödena i varje affär – från råvara till kund – kommer vi att producera effektivare på färre anläggningar och öka vårt totala kapacitetsutnyttjande, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– En ny organisation, där vi tänker ”Ett Setra” och samlar kompentensen inom marknad i en organisation och kompetensen inom produktion i en organisation, ger förutsättningar för ökad effektivitet, stärkt konkurrenskraft och tydligare kundfokus i hela värdekedjan, säger Hannele Arvonen.

I syfte att optimera kapacitetsutnyttjandet på befintliga anläggningar har Setra beslutat inleda MBL-förhandlingar om att avveckla hyvleriet i Valbo under 2016 och flytta verksamheten till koncernens övriga enheter. Setra Valbo ligger i Gävle kommun och har ca 25 medarbetare som berörs.

För att utveckla förädlingsaffären påbörjar Setra samtidigt under hösten en investering i hållfasthetssortering och exaktkap på förädlingsenheten i Skutskär.

– Investeringen i hållfasthetssortering och exaktkap ökar vår konkurrenskraft och stärker vårt totalerbjudande mot såväl bygghandel som industri. Vi stärker dessutom våra positioner på valda exportmarknader, säger Olle Berg, marknadsdirektör på Setra.

I Setrakoncernen ingår totalt nio sågverk (varav två med integrerad vidareförädling), tre specialiserade förädlingsenheter och två husfabriker.

Setra effektiviserar och vidareutvecklar förädlingsaffären