2021-07-13

Setra investerar i ny såglinje i Skinnskatteberg

Träindustriföretaget Setra investerar i en ny såglinje för klentimmer vid företagets anläggning i Skinnskatteberg. Investeringen ger stora effektivitetsförbättringar samt ökat resursutnyttjande.

Setras styrelse har beslutat om en investering in en ny såglinje för klentimmer vid Skinnskattebergs sågverk. Investeringen i den nya såglinjen inklusive tillkommande åtgärder i andra delar av sågverket uppgår till ca 170 Mkr.

Investeringen är ett viktigt steg i Setras anläggningsstrategi och möjliggör en samlad, högeffektiv produktion i säker arbetsmiljö på det klena timmersortimentet i Setras södra råvaruområde.

- Den ger även goda effekter avseende produktivitet på andra näraliggande sågverk inom Setra och möjliggör totalt en produktionsökning med 150 000 m3 sågad vara sett över några års tid, säger Katarina Levin, VD på Setra.

-Satsningen ger oss goda förutsättningar att skapa effektiva flöden i verksamheten. Personalens engagemang i arbetssätt för förbättringar kommer att ge mycket bra utväxling med en ny såglinje, säger Mikael Romlin, platschef vid Skinnskatteberg.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?