2021-09-20

Pyrocell har startat sin produktion

Nu är produktionen igång på Pyrocells anläggning i Gävle. I den nya och banbrytande fabriken omvandlas sågspån till bioolja.

Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem, bildades 2018 utifrån affärsidén att producera bioolja från sågspån. Nu är produktionen på den banbrytande anläggningen igång – landets första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel.

– Det känns fantastiskt roligt att vi byggt en helt ny fabrik från grunden som nu är i drift. Den första oljan har producerats och vi är mycket stolta över anläggningen, säger Anders Wigstein, produktionschef på Pyrocell.

Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Där omvandlas sågspån, som är en restprodukt i Setras industriella process, till icke-fossil pyrolysolja. Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.

– Pyrocell är en unik industrisatsning som möjliggör en hållbar värdekedja från skog till tank. Vi ersätter den fossila oljan och bidrar till ökad andel förnybart i drivmedel som ger lägre koldioxidutsläpp, säger Pontus Friberg, arbetande styrelseordförande i Pyrocell.

Anläggningen ska producera runt 25 000 ton icke-fossil pyrolysolja per år, motsvarande
cirka 17 000 personbilars årliga bränsleförbrukning.

För mer information, kontakta:
Pontus Friberg, ordförande Pyrocell, pontus.friberg@pyrocell.se, 070-234 1894
Lovisa Krebs, kommunikationschef Setra, lovisa.krebs@setragroup.com, 0709-48 06 60 
Preems presstelefon, press@preem.se, 070-450 10 01

 

Pyrocell – från idé till färdig fabrik

  • 2016 tog Setra initiativ till en förstudie om biooljeproduktion baserad på tekniken snabb pyrolys.
  • Studien låg till grund för den ansökan till Klimatklivet som gjordes våren 2017. På försommaren kom beskedet att anläggningen beviljats 117 MSEK i investeringsstöd.
  • 2018 erhölls miljötillstånd.
  • 2018 bildades bolaget Pyrocell som ägs gemensamt av Setra och Preem. Bolagets affärsidé är att producera bioolja från sågspån.
  • 2019 fattade Setras och Preems styrelser beslut om att investera i pyrolysanläggningen i Gävle.
  • Sommaren 2019 bemannades byggprojektet och upphandling av pyrolysanläggning och spånhanteringssystem startade.
  • Den 23 mars 2020 togs det första spadtaget.
  • Den 2 september 2021 startade produktionen.
 

Om Pyrolys
Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen så som grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel.

Om biodrivmedel
Under 2018 såldes cirka 9 500 000 kubikmeter drivmedel totalt i Sverige, varav cirka 1 900 000 kubikmeter motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI). Cirka 15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder.

Om Pyrocell
I augusti 2018 bildades bolaget Pyrocell som ägs gemensamt av Setra och Preem. Bolagets affärsidé är att producera bioolja från sågspån. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. Med pyrolysoljeanläggningen vid Setras sågverk i Kastet utanför Gävle skapas en ny stark värdekedja för förnybara drivmedel, från skogen till tanken. 

Läs mer på www.pyrocell.se

 

Bildtexter;

Bild 1: Pyrocellfabriken vid Setra Kastet sågverk, Gävle.

Bild 2: Från vänster; Pontus Friberg, styrelseordförande Pyrocell, Mattias Backmark, styrelseledamot Pyrocell, Johanna Gydingsgård, styrelseledamot Pyrocell, Magnus Heimburg VD Preem, Anders Wigstein, Produktionschef Pyrocell.

Ladda ner bild 1
Ladda ner bild 2

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?