2023-03-14

Setra levererar KL-trä till Hälsinglands största byggprojekt

Hållbarhet, flexibilitet och hög leveranstakt. Det kännetecknar bygget av Renshammarskolan i Bollnäs, dit Setra snart ska leverera hela 2 200 kubikmeter KL-trä.    – Det här är vår hittills största leveransvolym av KL-trä till en enskild byggnad, berättar Setras projektledare Victor Jacobs.

Renshammarskolan i Bollnäs blir en ny F–6-skola med matsal och integrerat fritidshem. Totalt får skolan en yta på drygt 8 000 kvadratmeter, vilket gör bygget till det största som pågår i Hälsingland just nu.

   – Vi behöver en större, sammanhållen skola på Ren-området. Hösten 2024 kommer eleverna att få flytta in i den nya skolan, säger Ann-Katrin Samuelsson (S), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun.

Redan vid investeringsbeslutet 2019 var inriktningen att de nya lokalerna ska vara hållbara, optimerade för skolverksamhet och främja barns lärande. Ytorna ska kunna användas flexibelt för att klara förändringar i elevantal över tid, vilket innebär att det ska bli relativt enkelt att utöka, dela upp eller minska lokalerna.
   – En annan viktig faktor för oss är att skolan byggs på ett miljömässigt hållbart sätt. Därför valde vi trä, som samtidigt ger en snabbare montering och ett mer kostnadseffektivt bygge. Vi satsar dessutom på en hel del synligt trä, eftersom det ger en naturlig, varm och trevlig inomhusmiljö, säger Ann-Katrin Samuelsson.

Projektet präglas av en hög byggtakt. Det första spadtaget togs i november 2022 och i slutet av juni 2024 ska skolan stå färdig. Just nu pågår markarbeten och i mitten av april startar Setras leveranser av KL-trä, vilket används till stommen av väggar och bjälklag.
   Utöver KL-trä ska Setra leverera cirka 50 kubikmeter limträ till bland annat pelare och balkar. Till fasaden används värmebehandlat trä som ökar livslängden och ger ett bättre brandskydd. Byggnaden kommer även att brandskyddslackas. För att skydda bland annat ändträ används ett membran som Setra erbjuder i samarbete med Siga. Membranet appliceras redan i Setras KL-träfabrik.

Byggentreprenör för Renshammarskolan är Sehed Bygg Hälsingland. Setra och Sehed Bygg Gästrikland har sedan tidigare ett samarbete vid tillbyggnaden av Vasaskolan i Gävle.
   – Renshammarskolan är det första KL-träprojektet för mig personligen. Det verkar vara en bra byggmetod och jag ser fram emot ett snabbt montage, säger Sehed Byggs platschef Gustav Nordgaard.

Han konstaterar att trästommen inte kräver en lika stark grund som en betongstomme. Huset byggs med bärande ytterväggar och bärande korridorsväggar och får då en stor flexibilitet inför framtiden.
   – Trä är formbart och mer lätthanterligt än betong. Värt att tänka på är också att trä väger ungefär fyra gånger mindre än betong i transporten, säger Gustav Nordgaard.

Även Setras projektledare Victor Jacobs påpekar att trä ger färre transporter vilket är bra ur klimatsynpunkt. Vid leveranserna till Bollnäs används dessutom bilar som körs på det förnybara drivmedlet HVO.
   – Avståndet mellan vår KL-träfabrik i Långshyttan och byggplatsen i Bollnäs är 17 mil. Det gör att Renshammarskolan verkligen får en närproducerad stomme, säger han.

Om Setras fabrik för KL-trä
Fabriken för korslimmat trä är en del av Setras träindustricenter i Långshyttan, södra Dalarna. Där tillverkas även limträ och träkomponenter. Setras värdekedja är väldigt kort från skogen till färdiga träprodukter vilket ger ett lågt klimatavtryck. Från fabriken i Dalarna sköts transporterna av ett åkeri som erbjuder biodrivmedel. Byggelementen levereras enligt önskad montageordning och gör arbetet på byggsajten effektivt.

Om Renshammarskolan Investeringen görs av Bollnäs kommun och skolbyggnaden omfattar 8 195 kvadratmeter. Skolan kan ta emot 500 elever och ska tas i bruk vid starten av höstterminen 2024. Generalkonsult och arkitekt i systemhandlings- och projekteringsstadiet är FE Arkitekter i Söderhamn. Byggentreprenör är Sehed Bygg Hälsingland.

Foto: Rendering Renshammarsskolan, FE Arkitekter
Foto: Ann-Katrin Samuelsson, Bollnäs Kommun

Ladda ner bild 1
Ladda ner bild 2

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?