2020-07-02

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd för sin tillverkning vid enheten i Malå. Det utökade tillståndet möjliggör en fördubblad produktion av trävaror samt utökning av den befintliga förädlingsverksamheten och tillverkning av biobränsleprodukter.

Setra har nu startat arbetet med en ny tillståndståndsansökan för Malå sågverk och ett inledande möte med Länsstyrelsen har genomförts. Det sökta tillståndet gäller för en produktionsvolym på 500 000 m3. Det innebär en fördubbling mot dagens volym på ca 210 000 m3.

Setra utreder även att öka förädlingsverksamheten av trävaror och att vidareutveckla biobränslefraktioner. Sammantaget innebär detta att även energiförsörjningen och lagrings-möjligheterna behöver ses över.

– Vi ser utvecklingsmöjligheter på Setra Malå. Dagligen skapar vi klimatsmarta produkter av den högkvalitativa norrländska råvaran och att framtiden bygger på trä inser allt fler, säger Katarina Levin, Setras vd.

– Det här är väldigt positivt för Setra Malå, orten och det norrländska skogsbruket, säger Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Levin, VD Setra, katarina.levin@setragroup.com, +46 70 594 92 54
Marlene Bergström, platschef Setra Malå, marlene.bergstrom@setragroup.com, +46 72 211 14 23Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?