2016-12-14

Setra säljer Vimmerby sågverk

Setra har ingått avtal med Bergs Timber AB om försäljning av Vimmerby sågverk.

– Det är en logisk affär eftersom Setra Vimmerby inte är särskilt integrerad med våra andra produktionsenheter när det gäller marknadskoncept och försörjning av råvara, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Enligt avtalet förvärvar Bergs Timber samtliga anläggnings- och lagertillgångar vid Setras enhet i Vimmerby, med avdrag för vissa rörelseskulder som främst utgörs av personal­relaterade skulder. Slutlig köpeskilling fastställs baserat på aktuella bokförda värden vid överlåtelsetidpunkten.

Betalningen erläggs dels i kontanta medel och dels i nyemitterade aktier i Bergs Timber. Totalt emitteras 11 miljoner aktier, vilket efter genomförd transaktion ger Setra en ägarandel i Bergs Timber som uppgår till omkring 6 procent.

Överlåtelsen till Bergs Timber förväntas äga rum den 9 januari 2017. Genomförandet av affären är bland annat villkorat av att parterna ingår ett slutligt övergångsavtal avseende vissa administrativa tjänster från Setra till Bergs Timber under en period, slutförhandlad finansiering med Bergs Timbers finansieringsbank, att myndighetstillstånd överförs till Bergs Timber, samt att avtalet mellan Setra och Neova El & Värme AB gällande driften av pannan vid sågverket övergår till Bergs Timber.

Setra Vimmerby, som är en av Setras tolv produktionsenheter, är beläget endast 40 kilometer från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda och har ett 50-tal medarbetare.

Setra säljer Vimmerby sågverk

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?