Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2022-07-15

Bokslutskommentar från Setra för det andra kvartalet 2022

Träindustriföretaget Setra redovisar för andra kvartalet 2022 ett rörelseresultat på 564 (442) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 792 (1 529) Mkr.

- Leveransvolym och pris höll fortsatt god nivå även under andra kvartalet. Effekterna av de ryska sanktionerna påverkade endast begränsat utbudet av trävaror under Q2 medan effekten torde bli tydligare i Q3. Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen skapar en avvaktande marknad inför hösten, säger Katarina Levin, Setras VD.

Setras långsiktiga utveckling, liksom framtiden för trä i allmänhet ser fortsatt positiv ut, även om det råder osäkerhet på kort sikt - säkerhetsläget i Europa, världsekonomin efter pandemin och Rysslands invasion av Ukraina som påverkar den globala trävarumarknaden och även medför kraftigt stigande kostnader och turbulens inom logistikområdet.

Setra blir först i Sverige med att erbjuda ett nytt fuktskydd för stommar i korslimmat trä. Skyddet appliceras direkt i fabriken och förenklar byggprocessen. Fuktskyddet består av ett avancerat membran som låter trästommen andas och släpper ut fukt i ångfas, men samtidigt skyddar mot att vatten och annan smuts tränger in. Skyddet appliceras på ytor som bjälklag och ändträn när stommarna tillverkas i Setras fabrik för korslimmat trä.

Setra beslutade i maj att investera i egen pelletstillverkning vid fabriken i Långshyttan. Tillverkningen är en strategisk satsning för att öka värdet på bioprodukterna och kommer innebära minskade transporter och CO2-utsläpp.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet uppgick till 609 (523) Mkr. Det positiva kassaflödet förklaras av rörelseresultatet. Setras nettokassa uppgick till 1 456 (762) Mkr vid periodens utgång. I maj delade Setra ut 629 Mkr till företagets ägare.
 

Nyckeltal* apr-jun (3 mån) jan-jun (6 mån)
2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning, Mkr 1 792 1 529 3 626 2 713
Rörelseresultat, Mkr 564 442 1 044 619
Resultat efter skatt, Mkr 446 348 824 485
Rörelsemarginal, % 31,5 28,9 28,8 22,8
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 99 39
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 609 523 617 438

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?